Jović: Kontakt tačka u Ministarstvu bezbjednosti

REGION ZVORNIK

Jović: Kontakt tačka u Ministarstvu bezbjednosti

 

Zamjenik ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Nedeljko Jović rekao je da oprema za saradnju sa Evropolom koja je smještena u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela treba da bude prebačena u Ministarstvo bezbjednosti, jer je tako definisano sporazumom o saradnji sa ovom međunarodnom institucijom i ratifikovano u parlamentu BiH.

– Konačno smo dobili signal iz Evropola da oni podržavaju donošenje instrukcije, da će uputiti svog oficira za vezu u BiH i da će njihovi stručnjaci doći i početi sa preseljenjem opreme iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u zajedničku kontakt tačku u Ministarstvu bezbjednosti, kako je i predviđeno Sporazumom o operativnoj i strateškoj saradnji – rekao je Jović Srni.

Vaš „Euro petrol oil“!

On je istakao da je ovaj sporazum jedini obavezujući pravni akt koji reguliše gdje će se nalaziti zajednička kontakt tačka.

– Nema više potrebe da se vode razgovori i pregovori o adresi na kojoj će biti smještena zajednička kontakt tačka jer je sve definisano međunarodnim sporazumom koji ima zakonsku snagu i mora se sprovesti – naglasio je Jović.

On je naveo da u Ministarstvu bezbjednosti u Savjetu ministara postoji prostor gdje će biti smještena oprema, dodavši da su i predstavnici Evropola obišli te prostorije i utvrdili da ispunjavaju sve tehničke uslove za zajedničku kontakt tačku.

– Postoji pisana odluka da se određene prostorije u Ministarstvu bezbjednosti u Savjetu ministara dodjeljuju za potrebe zajedničke kontakt tačke za saradnju sa Evropolom – pojasnio je Jović.

Vaš „Euro petrol oil“!

On je podsjetio da je Sporazum o operativnoj i strateškoj saradnji potpisan 2015. godine, a da je 2017. godine ratifikovan u parlamentima BiH i EU.

Jović je istakao da Direkcija za koordinaciju policijskih tijela nije “tvorac niti vlasnik operativnih podataka”.

– Direkcija za koordinaciju policijskih tijela nema operativnu nadležnost da vrši istrage krivičnih djela iz mandata Evropola, a što je suština saradnje sa Evropolom- naglasio je Jović.

infobirac.net