Gradska uprava realizuje projekat dogradnje ambulante u Branjevu

MA Izdvojena ZVORNIK

Gradska uprava realizuje projekat dogradnje ambulante u Branjevu

 

Gradska uprava Zvornik realizuje projekat „Obezbjeđivanje uslova za pružanje novih usluga primarne zdravstvene zaštite u ambulanti u Branjevu” u okviru kojeg je predviđena dogradnja postojećeg objekta ambulante, te otvaranje stomatološke, ginekološke i pedijatrijske ordinacije, kao i dvije ordinacije u kojima će preglede vršiti ljekari sa specijalizacijama iz drugih oblasti.

Realizacija projekta će doprineti većoj dostupnosti usluga primarne zdravstvene zaštite stanovnicima Branjeva i okolnih mjesnih zajednica koji pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu ostvaruju u ambulanti u Branjevu.

Postojeći objekat je prizemni sa dvije ordinacije, intervencijom, laboratorijom, kartotekom, prostorijom za osoblje, ostavama, čekaonicom i toaletima. Planirano je da se dogradi apoteka i podigne sprat na kome će biti pet ordinacija, mokri čvor i toalet. Umjesto sadašnjih 180, ambulanta će po završetku dogradnje imati 360 kvadratnih metara.

Ukupna vrijednost projekta biće precizirana nakon sprovođenja tenderske procedure za izbor najpovoljnijeg izvođača radova. Otvaranje tendera je 1. septembra.

(Izvor: gradzvornik.org)