Rebalansom smanjen budžet opštine Srebrenica

SREBRENICA

Rebalansom smanjen budžet opštine Srebrenica

 

Na 17. tematskoj sjednici Skupštine opštine Srebrenica juče je natpolovičnom većinom glasova usvojen rebalans budžeta za ovu godinu koji je 300.000 KM manji u odnosu na ranije usvojeni budžet.

Rebalans budžeta za 2020. godinu iznosi 10.910.660 KM, a smanjenje je uzrokovano pandemijom virusa korona.

Do smanjenja budžetskih  prihoda i realokacije određenih sredstava u odnosu na raniju odluku o izvršenju budžeta, prema riječima načelnika za finansije ove opštine Kose Zekić, došlo je zbog negativnih posljedica pojave virusa korona.

 – To je dovelo do smanjenja prometa roba, a time i smanjenja prihoda od PDV-a za 200.000 KM i neporeskih prihoda po osnovu naplate doprinosa za korištenje ruda za 30.000 KM, šuma za 50.000 KM i javnih usluga za 20.000 maraka, odnosno ukupno za 100.000 KM smanjeni su neporeski prihodi –  pojasnila je Zekićeva.

Zbog smanjenja budžeta došlo je do smanjenja sredstava za opštinske grantove, a dio nedostajućih sredstava za pojedine potrebe biće obezbijeđen preusmjeravanjem novca i uštedama do kojih je došlo zbog neorganizovanja tradicionalne manifestacije „Dani Srebrenice“ i drugih kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja koji su bili planirani, ali zbog pandemije nisu održani i sredstva nisu utrošena.

(Izvor: esrebrenica.ba)