Aleksandar Došić: Uz onlajn nadzor do potpune kontrole priređivača igara na sreću

MA Izdvojena REGION ZVORNIK

Aleksandar Došić: Uz onlajn nadzor do potpune kontrole priređivača igara na sreću

 

Inspektori u dva noću zaplijenili pet nelegalnih kockarskih aparata u Banjaluci. Ta vijest ide u prilog zvaničnim podacima Republičke uprave za igru na sreću koji kažu da je za svega nekoliko mjeseci prošle godine, od donošenja novog Zakona, rezultat bio i više nego očigledan – izdato je četiri puta više prekršajnih naloga i prikupljeno sedmostruko više novca u kontrolama priređivanja igara na sreću u odnosu na 2018, piše rtrs.tv.

To su dobre brojke, ali može i bolje, smatra v.d. direktora Uprave Aleksandar Došić i objašnjava da bi onlajn nadzor, koji će biti okosnica novog sistema praćenja priređivanja igara na sreću, trebalo dodatno da stane u kraj ilegalnom priređivanju u Republici Srpskoj.

Došić ističe i da je napredniji sistem u kontroli rada priređivača već obezbijedio novi Zakon o igrama na sreću, koji je na snazi više od godinu dana, a zahvaljujući čijoj primjeni je došlo do smanjenja sive ekonomije u Srpskoj i značajnom povećanju budžetskih prihoda.

Za koliko su povećani prihodi u budžetu Republike Srpske zahvaljujući novom Zakonu o igrama na sreću?

Od početka primjene novog Zakona, prihodi od naknada za priređivanje igara na sreću, nagradnih i zabavnih igara imali su konstantan rast. Tako smo u februaru ove godine imali rekordan prihod od 4,7 miliona KM. Takođe, ako uporedimo podatke iz 2018. i 2019. godine, u kojoj je i donesen novi Zakon, vidjećemo da je došlo do rasta prihoda za 54 odsto u odnosu na 2018. godinu. Ilustracije radi, ukupan prihod ostvaren od naknada za priređivanje igara na sreću, nagradnih i zabavnih igara i poreza na dobitke od igara na sreću u Republici Srpskoj u 2019. godini je iznosio 43.002.332 KM, a u 2018. godini 27.904.696 KM. Svi ovi podaci možda najbolje govore kakvi su zapravo krajnji dometi novog Zakona o igrama na sreću, posebno po budžet Republike Srpske i šta bismo još mogli da postignemo sveobuhvatnim onlajn nadzorom.

Kakvo je ubiranje prihoda u vrijeme pandemije virusa korona?

Kao u svim, tako je i u oblasti igara na sreću u proteklim mjesecima zabilježen pad u prikupljanju prihoda, što je i očekivano, s obzirom na sveukupnu situaciju. Prihod ostvaren od naknada za priređivanje igara na sreću, nagradnih i zabavnih igara i poreza na dobitke od igara na sreću, recimo, u junu iznosio je 2.936.653 KM. Ipak, i to su značajni pokazatelji u ubiranju prihoda, ako poredimo sa periodom kada je na snazi bio stari zakon, kaže Došić, a prenosi rtrs.tv.

Međutim, koliko bi rezultati u prikupljanju prihoda, ali i u radu inspekcije, bili bolji da postoji potpuna “onlajn” kontrola nad priređivanjem igara na sreću?

Upravo uvođenje računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću u Srpskoj je materijalni resurs koji je nedostajao u prošlosti. Takozvana onlajn kontrola, koja bi trebalo da se uvede, omogućiće potpuni uvid u sve aspekte priređivanja igara na sreću u Srpskoj. Ukratko, sve što rade priređivači, biće vidljivo kontrolnim organima, čime će se dodatno stati u kraj ilegalnom priređivanju. Računarski sistem za nadzor nad priređivanjem igara na sreću u potpunosti će spriječiti bilo kakve “malverzacije” sa prihodima priređivača. Treba naglasiti da Republika Srpska u pogledu uvođenja računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću u potpunosti prati praksu razvijenih zemalja koje već odavno imaju razvijen takav sistem.

Konkretno, na kakve probleme se do sada nailazilo u suzbijanju ilegalnog priređivanja igara na sreću zbog nepostojanja takvog sistema?

Nepostojanje onlajn sistema u značajnoj mjeri otežava rad Uprave kroz direktnu kontrolu uplata, isplata i ostvarenih dobiti u ovoj oblasti. Bez ovakvog sistema suzbijanje ilegalnog priređivanja igara na sreću je otežano jer svaki nadzor na terenu iziskuje vremensku pripremu inspektora Uprave kroz pregled odobrenja i rješenja prvobitno u Upravi, a nakon toga odlazak na teren. Na ovaj način inspektori Uprave će u svakom trenutku na terenu imati uvid u legalnost rada priređivača na svakom dijelu Srpske jednostavnim uvidom u onlajn računarski sistem za nadzor. Ovakav sistem je standard u razvijenim zemljama koje su se susretale sa istim problemima i uvođenjem onlajn nadzora uspješno su riješili ovaj problem. Takođe, ovaj sistem će omogućiti trenutni prikaz i poslovanje svih uređaja koji se koriste za priređivanje igara na sreću na teritoriji Srpske, kao i potpunu kontrolu priređivanja igara putem interneta. U prethodnom periodu osnovni problem upravo je bio nadzor nad internet igrama na sreću, jer bez onlajn sistema nadzora dosadašnji način praćenja se pokazao kao neefikasan.

I uz onlajn nadzor, hoće li broj inspektora biti dovoljan za sveobuhvatnu kontrolu priređivača?

Trenutno imamo osam inspektora što nije dovoljno i zato planiramo ojačavanje ljudskog resursa Uprave kroz edukaciju i zapošljavanje informatički obrazovanih inspektora koji mogu pratiti trend razvoja igara na sreću u skladu sa svjetskim standardima. Činjenica je da je ta oblast jedna od najbrže rastućih u svijetu, kao i da je novi Zakon o igrama na sreću neminovno postavio nove zadatke pred Republičku upravu.

Da li je, uslovno rečeno, problem i to što je inspekcija stacionirana u Banjaluci i što kontrole po drugim gradovima podrazumijevaju odlazak na teren?

Ustanovili smo da bi upravo regionalna organizovanost Uprave dovela do stalnog prisustva inspektora na cjelokupnoj teritoriji Srpske, čime bi “sivu” zonu u ovoj oblasti eliminisali. Uprava ulazi u proces reorganizacije sa ciljem formiranja savremene, brze i efikasne organizacije svih njenih organizacionih jedinica. Sve svoje kapacitete i ljudske i materijalne dovodimo u stanje koje može pratiti savremeni napredak i trendove u oblasti priređivanja igara na sreću i na iste brzo odgovoriti.

(Izvor: rtrs.tv)