U Loznici kafići rade do 20 časova, najviše dva lica za stolom, zabrana okupljanja više od pet lica ako nemaju distancu, zabrana proslava, manifestacija…

REGION ZVORNIK

U Loznici kafići rade do 20 časova, najviše dva lica za stolom, zabrana okupljanja više od pet lica ako nemaju distancu, zabrana proslava, manifestacija…

 

Na sjednici Gradskog štaba za vanredne situacije donijeta je odluka o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada Loznice na osnovu jednoglasnog prijedloga kolegijuma načelnika odjeljenja i rukovodstva Opšte bolnice Loznica upućenog komandantu Štaba i gradonačelniku Loznice Vidoju Petroviću usljed širenja epidemije zarazne bolesti kovid-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Prijedlog kolegijuma Opšte bolnice dat je u cilju efikasnijeg angažovanja snaga i subjekata sistema radi sprečavanja i suzbijanja širenja zarazne bolesti nakon radnog sastanka održanog juče.

Кako je rekao komandant Štaba Vidoje Petrović, pored obaveznog nošenja maski i socijalne distance Zaključak o prijedlogu za uvođenje vanredne situacije propisuje represivnije mjere koje treba da daju rezultate u pogledu smanjenja broja zaraženih korona virusom.

Кako je navedeno u Odluci, vanredna situacija se proglašava radi daljeg sprovođenja preventivnih mjera zaštite bezbjednosti i zaštite života i zdravlja stanovništva i stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u Službenom listu grada Loznice.

Danom stupanja na snagu akta o proglašenju vanredne situacije primjenjuju se posebne mjere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti propisane u članu 9a stav 1. Uredbe o mjerama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti kovid-19 („Službeni glasnik RS”, broj 66/20, 93/20 i 94/20), i to:

– zabrana okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru više od pet lica, ako nije moguće obezbijediti fizičku distancu od dva metra i odgovarajuće mjere lične zaštite,

– u javnim parkovima i igralištima, kao i tokom vježbanja na otvorenom prostoru dozvoljeno je okupljanje do pet lica, uz odgovarajuće mjere lične zaštite,

– u svim zatvorenim prostorima obavezno nošenje zaštitnih maski i poštovanje fizičke distance od dva metra,

– zabrana organizovanja svečanosti, kao i organizovanja sportskih i drugih zabavnih manifestacija,

– ograničenje radnog vremena ugostiteljskih objekata od 7.00 do 20.00 časova,

– prilagođavanje rada ugostiteljskih objekata tako da za jednim stolom ne mogu da sjede više od dva lica, izuzev ako su u pitanju roditelji i maloljetna djeca ili lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu, uz obavezni razmak od dva metra između stolova,

– puna primjena svih preventivnih mjera u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja,

– u osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama odložiti okupljanja, a prijemne i druge ispite organizovati uz primjenu svih mjera lične zaštite (fizička distanca od dva metra, obavezno nošenje maske i/ili vizira i rukavica),

– u javnom prevozu obavezno nošenje zaštitnih maski, uz redovno provjetravanje i dezinfekciju vozila,

– zabrana korišćenja zatvorenih bazena, spa i velnes centara,

– sprovođenje mjera zaštite u vjerskim objektima i prilikom vršenja vjerskih obreda,

– sprovođenje mjera zaštite u kozmetičkim, frizerskim salonima, salonima ljepote, fitnes centrima i teretanama (maske i rukavice),

– česta dezinfekcija svih javnih objekata,

– dezinfekcija najmanje jedanput dnevno zajedničkih prostorija u stambenim zgradama (preporuka),

– što češće pranje ulica i javnih površina uz upotrebu dezinfekcionih sredstava.

Nalaže se nadležnim organima pojačan rad u cilju kontrole poštovanja posebnih mera iz tačke 2. ovog zaključka.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i isti se objavljuje u Službenom listu grada Loznice.

(Izvor: loznica.rs)

FOTO: Ilustracija, agencije