Pripreme za obezbjeđenje komemorativnog skupa u Potočarima teku po planu, poziv građanima da poštuju propisane mjere

REGIJA BIRAČ SREBRENICA ZVORNIK

Pripreme za obezbjeđenje komemorativnog skupa u Potočarima teku po planu, poziv građanima da poštuju propisane mjere

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa drugim bezbjednosnim agencijama u BiH i međunarodnim organizacijama, preduzima sve aktivnosti kako bi obezbjeđenje predstojećeg komemorativnog skupa u Potočarima proteklo mirno i bezbjedno, a pripreme za obezbjeđenje navedenog skupa teku po planu.

Još jednom apelujemo na sve građane koji planiraju da prisustvuju komemorativnom skupu 11. jula u Potočarima, da poštuju Zaključke Republičkog štaba za vanredne situacije Republike Srpske o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona u Republici Srpskoj kao i preporuke JZU Instituta za javno zdravstvo RS, naročito u pogledu zabrane javnih okupljanja u grupama većim od 50 lica na javnom mjestu, fizičke distance i korištenja zaštitnih maski.

Podsjećamo, u cilju preduzimanja neophodnih bezbjednosnih mjera i radnji povodom održavanja komemorativnog skupa u Potočarima 11. jula, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je Naredbu o zabrani saobraćaja za teretna vozila preko 3,5 tone ukupne mase za 10.07.2020. godine u vremenu od 12,00 do 22,00 časa, na sljedećim dionicama magistralnih puteva:

-MII-506 (stara oznaka M-19.2) – dionica granica RS/FBiH (Luke)-Vlasenica,
-MI-115 (stara oznaka M-19) – dionica Vlasenica-Кonjević Polje,
-MII-504 (stara oznaka R-454) – dionica Кonjević Polje-Bratunac.

Zabranjuje se saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 3,5 tone za dan 11.07.2020. godine u vremenu od 00,00 do 20,00 časova, na sljedećim dionicama magistralnih i regionalnih puteva:

-MI-115 (stara oznaka M-19) – dionica Кarakaj-Vlasenica,
-MII-504 (stara oznaka R-454) – dionica Кonjević Polje-Bratunac,
-PI-5104 (stara oznaka R-453) – dionica Bratunac-Srebrenica.

Štab akcije „Srebrenica 2020“ odrediće alternativne pravce za saobraćaj teretnih vozila ukupne mase preko 3,5t.

Takođe, u cilju preduzimanja neophodnih bezbjednosnih mjera i radnji povodom održavanja komemorativnog skupa u Potočarima 11. jula, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je Naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju i to:

-dana 08.07.2020. godine u vremenu od 09,00 do 15,00 časova, na dionici magistralnog puta M-4 Caparde – Oraovac,
-dana 09.07.2020. godine u vremenu od 15,00 do 22,00 časa, na dionici magistralnog puta M-19 na relaciji Drinjača – Milići,
-dana 10.07. i 11.07.2020. godine u vremenu od 00,00 do 24,00 časa, na sljedećim putnim pravcima:
-magistralni put M-19, relacija: Drinjača – Кonjević Polje – Milići,
-magistralni put M-19-2, relacija Vlasenica – MEL Luke,
-regionalni put: R-454 Кonjević Polje – Bratunac,
-regionalni put: R-454a Drinjača – Bratunac,
-regionalni put: R-453 Bratunac – Srebrenica,
-regionalni put: R-452 Srebrenica – Zeleni Jadar.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice za navedene dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija.

Još jednom obavještavamo predstavnike medijskih kuća, druge subjekte i građane, da je u cilju bezbjednog održavanja predstojećeg skupa kao i bezbjednosti svih učesnika, 11. jula na području opštine Srebrenica, zabranjena upotreba dronova. Predstavnici medijskih kuća koji su akreditovani za praćenje događaja, dužni su na sebi imati jasno istaknutu akreditaciju.

(PU Zvornik)