Apel građanima da zaštite imovinu u sezoni godišnjih odmora

ZVORNIK

Apel građanima da zaštite imovinu u sezoni godišnjih odmora

 

Policijska uprava Zvornik apeluje na građane da tokom sezone godišnjih odmora, kada većina ne boravi u svojim domovima, povećaju oprez i preduzmu odgovarajuće mjere kako bi umanjili rizik od mogućnosti da kriminogena lica, koristeći nepažnju i odsustvo, otuđe ili ugroze njihovu imovinu.

Takođe, neophodno je da građani koji u vrijeme godišnjih odmora nisu u svom stanu ili kući, o tome obavijeste najbliže komšije ili prijatelje koji će povremeno obići njihov stan ili kuću. Savjetuje se da za vrijeme korišćenja godišnjeg odmora građani ne ostavljaju u svojim domovima zlatni nakit, novac i druge vrijednosti, nego je potrebno da iste povjere na čuvanje bliskim osobama. Takođe, ključeve od kuće ili stana ne ostavljati na mjestima na kojima bi kriminogena lica lako mogla doći do njih.

Obavještavamo građane da u slučaju da primjete nešto neuobičajeno ili da čuju buku iz komšijinog stana za kojeg znaju da nije tu, odmah pozovu policiju na besplatan broj telefona „122“, kako bi policijski službenici odmah preduzeli odgovarajuće mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

Policijska uprava Zvornik napominje da će policijski službenici pojačati svoje prisustvo na terenu kao i saradnju sa lokalnom zajednicom, a sve sa ciljem održavanja povoljne bezbjednosne situacije.

Pozivamo građane na uzajamnu saradnju i pružanje bezbjednosno interesantnih i korisnih informacija, po kojima policija u okviru svojih nadležnosti i postupa, kako bi unaprijedili postojeće povjerenje između građana i policije.

(PU Zvornik)