Jović: Pojedinici dovode u pitanje odluke najviših organa

REGION ZVORNIK

Jović: Pojedinici dovode u pitanje odluke najviših organa

 

Zamjenik ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Nedeljko Jović izjavio je da je instrukciju na koju su mnogi burno reagovali, a koja je potrebna BiH da bi ostvarila punu saradnju sa Evropskom policijskom službom (Evropol), potpisao sa najboljom namjerom, ali da su pojedinci iz bezbjednosnih struktura u zemlji odlučili da, zbog nekih svojih razloga, pogaze ono što su ranije podržali.

Jović je naglasio da je uspostavljanje zajedničke kontakt tačke za saradnju jedan od prvih uslova u oblasti vladavine prava u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU), što su više puta naglasili predstavnici EU.

On je istakao da je BiH dužna da uspostavi tu kontakt tačku posredstvom koje bi nadležni policijski organi razmjenjivali operativne informacije, što je i učinjeno potpisivanjem instrukcije.

– Ne ulazeći u političke konotacije i razloge pojedinaca, koji u posljednje vrijeme osporavaju ono što su se ranije dogovorili i potpisali, dovodeći u pitanje vlastite i odluke najviših organa na čije se zakonske odredbe pozivaju, riječ je o svjesnoj opstrukciji međunarodne policijske saradnje u razmjeni operativnih podataka u vremenima složene bezbjednosne situacije, koja zahtijevaju zajedničko djelovanje svih – rekao je Jović za Glas Srpske.

On je naglasio da je razmjena operativnih informacija sa Evropolom jedino moguća posredstvom zajedničke kontakt tačke u Ministarstvu bezbjednosti u Savjetu ministara, na adresi Trg BiH jedan.

– Oglašavanje i komentari kojima se osporava dogovoreno i potpisano od pojedinih ličnosti koje su sva ova dokumenta dogovarale i potpisivale je korak unazad u međunarodnoj policijskoj saradnji i zadovoljavanju standarda EU, što može imati neželjene bezbjednosne komplikacije u BiH – napomenuo je Jović.

On je naveo da su dalji koraci na Evropolu koji, kao vlasnik opreme, koja je trenutno smještena u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH, treba da donese odluku.

Jović je podsjetio da je, zbog upražnjene pozicije ministra u resoru bezbjednosti, krajem juna potpisao instrukciju o pitanjima od važnosti za sprovođenje Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji BiH sa Evropolom, što je izazvalo negodovanje federalnog ministra unutrašnjih poslova Aljoše Čampare i direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsada Vilića koji žele da kontakt tačka za saradnju bude u Direkciji.

Jović, s druge strane, ističe, kao i Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srpske, da Direkcija nema osnova da bude zajednička tačka, te da je i ranije rečeno da će to biti Ministarstvo bezbjednosti.

Izvor: srpska info