Besplatni udžbenici za prva dva razreda i učenike iz višečlanih porodica

MA Izdvojena REGIJA BIRAČ ZVORNIK

Besplatni udžbenici za prva dva razreda i učenike iz višečlanih porodica

 

​Vlada Republike Srpske usvojila je juče, na 77. sjednici, Informaciju o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola za školsku 2020/2021. godinu i zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture da obezbijedi besplatne udžbenike za sve učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola, te učenike koji su treće i svako naredno dijete iz porodica sa troje i više djece (učenike od trećeg do devetog razreda osnovnih škola), za što su budžetom za 2020. godinu i planirana sredstva.

Prema trenutnim podacima, za školsku 2020/2021. godinu trebalo bi obezbijediti udžbenike za oko 9.400 učenika prvog i oko 9.450 učenika drugog razreda osnovnih škola, dok je ukupno 10.275 učenika koji su treće ili naredno dijete po redu rođenja iz porodica sa troje i više djece (učenike od trećeg do devetog razreda osnovnih škola). Takođe, moramo napomenuti da će Ministarstvo porodice, omladine i sporta i za školsku  2020/2021. godinu obezbijediti udžbenike za odlične učenike iz porodica sa četvoro i više djece, i to za djecu od trećeg do devetog razreda.

(Izvor: vladars.net)