Razvojna agencija Republike Srpske: Poziv za usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike

MA Izdvojena REGION ZVORNIK

Razvojna agencija Republike Srpske: Poziv za usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike

 

Razvojna agencija Republike Srpske, u skladu sa Strategijom razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske 2016–2020. godine i Programom rada sa finansijskim planom Razvojne agencije Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija) za 2020. godinu, a u okviru projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za mala i srednja preduzeća na Zapadnom Balkanu (faza 2)“, raspisuje Javni poziv za provođenje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u Republici Srpskoj.

Usluga mentoringa namijenjena je mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, s ciljem podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih preduzeća, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima. Standardizovani set usluga (SSU), realizuju sertifikovani mentori koje su prethodno kandidovale lokalne razvojne agencije (LRA) ili jedinice lokalnih samouprava (JLS).

Proces mentoringa odvija se prema metodologiji Agencije razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake koje stručno lice – mentor provodi u direktnom kontaktu i radu sa odgovornim licem preduzeća (ili drugim licima koje ovlasti odgovorno lice u preduzeću), određeni broj sati (najviše do 50 sati po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati). U procesu mentoringa proučava se aktuelno poslovanje, razlozi trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažniji potencijali za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik usluge pripremaju akcioni plan koji su mentori, nakon provedene dijagnostike, dužni da dostave Agenciji na odobrenje nakon čega će početi sa njegovom realizacijom.

(infobirac.net)