Najveća žarišta ilegalnog ulaska migranata – Zvornik, Hum i Trebinje

REGION ZVORNIK

Najveća žarišta ilegalnog ulaska migranata – Zvornik, Hum i Trebinje

 

Direktor Granične policije BiH Zoran Galić istakao je da su najveća žarišta ilegalnog ulaska migranata u BiH na području Zvornika, Huma i Trebinja, te da je njih više od 74 odsto iz Pakistana i Avganistana.
 
Galić je naglasio da je od 1. januara do 15. juna ove godina Granična policija BiH, u skladu sa svojim nadležnostima, preduzela mjere prema 8.732 strana državljana.

– Od ovog broja u nezakonitom prelasku ili pokušaju nezakonitog prelaska evidentirano je 4.187 lica, dok je od pokušaja nezakonitog ulaska odvraćeno 4.545 lica – naveo je Galić.

Prema njegovim riječima, najveći broj lica otkrivenih u nezakonitom pokušaju ilegalnog prelaska granice BiH bili su državljani Pakistana – 1.615, Avganistana 1.449, Maroka 366, Iraka 237, Egipta 119, Sirije 82 i Irana 79, dok je ostalih 240 lica imalo druga državljanstva.

On je naveo da značajan pad broja lica zatečenih u ilegalnom prelasku ili pokušaju prelaska evidentiran od polovine marta, kada su u susjednim zemljama preduzete mjere zbog pandemije virusa korona.

Galić je istakao da je ublažavanje ili ukidanje tih mjera od polovine maja dovelo do ponovnog pojačanog migracijskog pritiska na granicu BiH, posebno na području koje pokriva Јedinica granične policije Zvornik, kao i duž cijele granice sa Republikom Srbijom i Crnom Gorom.

– Kada je riječ o izlazu iz BiH, najveći pritisak evidentiran je na području Unsko-sanskog kantona, što je bio slučaj i u prethodnom periodu – rekao je Galić.

Na pitanje da li bezbjednosne agencije u BiH na adekvatan način razmjenjuju podatke, Galić je naglasio da je u proteklom periodu ostvarena dobra saradnja sa svim policijskim agencijama iz domena razmjene informacija i pružanja međusobne podrške.

(Izvor: rtrs.tv)