Održana 35. redovna sjednica gradske Skupštine

MA Izdvojena ZVORNIK

Održana 35. redovna sjednica gradske Skupštine

 

Danas je održana 35. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika na kojoj je jednoglasno usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta grada za prošlu godinu. U 2019. godini ostvaren je suficit od 623.000 КM. Ukupna budžetska sredstva, transferi i primici/prilivi ostvareni su sa 24.252.961 КM. Poreski prihodi ostvareni su u iznosu od 17.292.437 КM, neporeski u iznosu od 2.947.522 КM, a ostalo su transferi, primici, grantovi i neiskorištena sredstva po osnovu kredita i obveznica iz prethodne godine.

Gradska Skupština usvojila je i Izvještaj o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca ove godine u iznosu od 5.228.792 КM ili 22 posto što je približno u skladu sa planom.

Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović ocijenio je da je prvi kvartal ove godine bio zadovoljavajući, ali da je u drugom kvartalu, zbog pandemije virusa korona, značajno lošije punjenje budžeta, te da će neke mjere biti donosene do kraja mjeseca.

Odbornici su usvojili i Odluku o usvajanju mjera za pomoć privrednim subjektima na području grada u svrhu sanacije štete izazvane pandemijom virusa korona. Privredni subjekti kojima je bio zabranjen rad, na osnovu ove Odluke, imaju pravo na 100 odsto, a oni kojima je bio ograničen ili otežan rad, na 50 posto od iznosa alikvotnog dijela komunalne takse za isticanje poslovnog imena za mart, april i maj ove godine. Subvenciju naknade od Grada Zvornika za zauzimanje javne površine, kao i zakup prostora u vlasništvu Grada, u iznosu od 100 odsto imaju subjekti kojima je bio zabranjen rad, a od 50 posto oni kojima je bio ograničen. Zahtjeve za subvenciju privredni subjekti moći će da podnesu po osnovu Javnog poziva koji će biti objavljen na zvaničnoj internet stranici Grada Zvornika.

 – Mi ćemo podržati naše privrednike i na način da ćemo raspisati konkurs za podsticaj zapošljavanja radnika, a negdje će to možda biti i povratak onih radnika koji su zbog pandemije virusa korona i vanrednog stanja ostali bez posla. Za tu namjenu u ovogodišnjem budžetu imamo 400.000 КM – rekao je gradonačelnik Stevanović.

Na inicijativu Privrednog savjeta, u danas donesenoj Odluci o izmjenama Odluke o komunalnim taksama, uvedene su olakšice za korišćenje javnih površina radi odlaganja građevinskog materijala u dužem vremenskom periodu i smanjena je komunalna taksa za isticanje poslovnog imena za hotele sa 1.200 КM na 800 КM i motele sa 1.000 КM na 800 КM.

Skupština je usvojila i Odluku o usvajanju plana kapitalnih investicija grada Zvornika za period 2020-2022. godina.

Zamjenik gradonačelnika Bojan Ivanović istakao je da je vrijednost investicija oko 70.000.000 КM, te da se radi o veoma važnim i bitnim projektima za naš grad.

 – Između ostalog radi se o projektima regulacije korita rijeke Sapne i rijeke Drine, završava se rekonstrukcija Mosta Кralja Aleksandra Prvog Кarađorđevića, započela je rekonstrukcija Doma zdravlja, a u narednom mjesecu očekujemo da počne izgradnja ambulante u Branjevu, kao i vodovoda Lokanj-Pilica, te drugih projekata – istakao je Ivanović.

On je dodao da u samom gradu ono što prvo slijedi jeste izgradnja parking prostora ispred crpne stanice Mejdan sa 50-60 parking mjesta.

U usvojenom Izvještaju o radu gradonačelnika i Gradske uprave Zvornik za 2019. godinu, između ostalog, navedeno je da je nastavljen trend realizacije planiranih projekata. Radilo se na unapređenju infrastrukture na lokalnom nivou i poboljšanje poslovnog okruženja. U trošenju budžetskih sredstava postupalo se u skladu sa zakonom, polazeći od usvojenih budžetskih dokumenata. Gradonačelnik je svoju funkciju ostvarivao i kroz radne sastanke sa direktorima javnih institucija i preduzeća čiji je osnivač grad Zvornik, te sa nadležnim ministarstvima i drugim republičkim organima, privrednicima i predstavnicima međunarodnih organizacija i drugih institucija.

Na sjednici je usvojen i Program rada gradonačelnika i Gradske uprave za 2020. godinu u kojem je navedeno da će se raditi na privlačenju novih investitora, na dodatnom podsticanju samozapošljavanju, kao i realizovanju aktivnosti za unapređenje postojeće infrastrukture.

Odbornici su utvrdili da je prosječna, konačna građevinska cijena jednog kvadratnog metra korisne površine stambenog i poslovnog prostora na području grada Zvornika u 2019. godini iznosila 706,00 КM. Ova cijena služi kao osnovica za izračunavanje rente.

Donesena je i Odluka o utvrđivanju naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta za 2020. godinu koja je utvrđena kao prosječna cijena izgradnje komunalne i druge javne infrastrukture i uređenja javnih površina. Ova naknada se umanjuje za procenat učešća površina javnih objekata u ukupnoj površini objekata planiranih regulacionim planom.

Skupština je usvojila Odluku o pristupanju izradi Urbanističkog plana šireg urbanog područja grada Zvornik na period 2020-2035. godina. Postojeći plan ističe zaključno sa 2020. godinom.

Danas je usvojen Izvještaj o stanju u poljoprivredi grada Zvornika u 2019. godini, kao i Program korištenja budžetskih sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje na području grada Zvornika za tekuću godinu. Ukupna sredstva planirana u gradskom budžetu za ovu namjenu iznose 385.000 КM što je najviše do sada. Maksimalan iznos podsticaja u oblasti proizvodnje mlijeka je 3.000 КM, a svih ostalih vrsta podsticaja 2.000 КM, a ono što je novina jesu podsticaji za sijanje soje.

Usvojeni su i Izvještaj o stanju sudskih i drugih predmeta u kojima se kao jedna od strana pojavljuje Grad Zvornik za period 01.01-31.12.2019. godine, Odluka o dopuni Odluke o razvrstavanju lokalnih puteva i ulica u naseljima na području grada Zvornika, izvještaji o izvršenju proizvodno finansijskog plana Šumske uprave, te o radu AD Vodovod i komunalije, AD Zvornik stan, JP Regionalna deponija doo, kao i javnih ustanova čiji je osnivač Grad Zvornik. Informacije o organizovanosti, opremljenosti i funkcionisanju Službe civilne zaštite na području grada Zvornika i o stanju maloljetničke delikvenciji na području grada Zvornik za 2019. godinu su takođe usvojene.
Na sjednici Skupštine grada, zbog okončanja postupka javne konkurenicije, razriješeni su vršioci dužnosti i imenovani direktori Doma zdravlja i Rekreativno sportskog centra Zvornik.

Današnje zasjedanje održano je uz poštovanje zaključaka Republičkog štaba za vanredne situacije i Uputstva „Instituta za javno zdravstvo“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

(S. Savić)