Javni poziv za finansiranje biznisa za marginalizovane grupe žena u Milićima

MILIĆI

Javni poziv za finansiranje biznisa za marginalizovane grupe žena u Milićima

 

Opština Milići raspisala je Javni poziv na temelju Preduzetničkog fonda za žene, nastalog udruženim sredstvima opštine i USAID-ovog Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG). Javni poziv je otvoren od 8.6.2020. godine, a prijem aplikacija će se vršiti od 9.6.2020. godine do 23.7.2020 godine.

Na konkursu mogu učestvovati žene, pojedinačno ili u grupi, koje se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao preduzetnice odnosno vlasnice registrovanog biznisa i ranije to nikada nisu bile. Prijave mogu podnijeti punoljetne osobe, s prebivalištem na području opštine, koje imaju poslovnu ideju i žele je realizovati kroz započinjanje vlastitog poslovnog poduhvata na području opštine Milići.

Javni poziv se raspisuje za podršku razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća žena žrtava nasilja, samohranih majki, nezaposlenih mladih žena mlađih od 35 godina, žena s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom, te žena koje su na neki drugi način marginalizovane.

Detalji javnog poziva dostupni su na sljedećem linku :

https://www.opstinamilici.org/index.php/937-javni-poziv-za-finansiranje-biznisa-za-marginalizovane-grupe-zena

(Izvor: magic.ba)