„Mi o nama“ – Jovo Lalić i „Paleta“ (VIDEO)

MA Izdvojena ZVORNIK

„Mi o nama“ – Jovo Lalić i „Paleta“ (VIDEO)

 

Već sedamnaest godina kreativnost je njegovo najjače oružije. On je Jovo Lalić – akademski slikar i osnivač Slikarske radionice „Paleta“ u Zvorniku.

„Mi o nama“ je platforma za promociju pozitivnih priča o individualcima i individualkama, incijativama, grupama i aktivnostima u Bosni i Hercegovini. Aktivnost zajednički implementiraju Omladinska novinska asocijacija u BiH (ONAuBiH) i Centar za kulturnu i medijsku dekontaminaciju (CKMD), podržanu od strane BHRI (Bosnia and Herzegovina Resilience Initative) projekta.

(Fejsbuk stranica: Mi o nama, uz zahvalnost M. Kojiću)