Raspisani konkursi za programe i projekte omladinskih organizacija i udruženja građana

ZVORNIK

Raspisani konkursi za programe i projekte omladinskih organizacija i udruženja građana

 

Grad Zvornik (su)finansiraće programe i projekte omladinskih organizacija i udruženja građana i fondacija sa 63.000 КM po osnovu dva konkursa koje je raspisao.

Кonkurs za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata i Кonkurs za (su)finansiranje programa i projekata udruženja građana i fondacija raspisani su do 31. oktobra tekuće godine ili do utroška raspoloživih sredstava, a pristigle prijave u toku jednog mjeseca razmatraće se na kraju istog.

Za omladinske programe i projekte u gradskom budžetu predviđeno je 18.000 КM, pri čemu maksimalan iznos po jednom programu i projektu može biti 5.000 КM. Za udruženja građana i fondacije planirano je 45.000 КM, a maksimalan pojedinačni iznos je 10.000 КM.

Dokumentacija se može predati lično u Šalter sali Gradske uprave ili poštom na adresu Grad Zvornik, Svetog Save 124, 75400 Zvornik, sa naznakom „za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata“, odnosno „za (su)finansiranje programa i projekata udruženja građana i fondaicija“.

Кonkursi su objavljeni na oglasnoj tabli Gradske uprave Zvornik i zvaničnoj internet stranici Grada Zvornika gdje se mogu naći i potrebni obrasci.

Linkovi su :

http://www.gradzvornik.org/2020/06/02/konkurs-za-sufinansiranje-programa-i-projekata-udruzenja-gradjana-i-fondacija-

/http://www.gradzvornik.org/2020/06/02/konkurs-za-sufinansiranje-omladinskih-programa-i-projekata-2/

(Izvor: gradzvornik.org)