Šest godina od poplava u Zvorniku, obnovljene kuće i dio klizišta – najveći projekti na urađenju korita rijeka

MA Izdvojena ZVORNIK

Šest godina od poplava u Zvorniku, obnovljene kuće i dio klizišta – najveći projekti na urađenju korita rijeka

 

Šest godina od velikih majskih poplava koje su zadesile gotovo cijelu Republiku Srpsku i region, a Zvorniku nanijele, prema zvaničnim podacima, štetu od preko 22 miliona maraka, obnovljene su kuće za stanovanje koje su bile oštećene ili uništene u ovim nepogodama, a saniran je i najveći broj klizišta.

Ipak, najviše ulaganja u ovom periodu je bilo u preventivne mjere, odnosno rijeke Sapnu i Drinu na kojima su u toku višemilionski projekti na uređenju njihovih korita.

Prema zvaničnim podacima Gradske uprave u Zvorniku, komisija koja je procjenjivala štetu evidentirala je oštećenja na 448 domaćinstava, na stambenim i pomoćnim objektima i namještaju. Istovrmeno su registrovana 532 klizišta koja su nanijela štetu od 7.360.000 KM. Bojan Ivanović, zamjenik gradonačelnika Zvornika kaže da se uz pomoć donatora, kreditora i nadležnih institucija uradilo puno toga u proteklih šest godina, ali da je ostao još dosta onoga što treba da se završi.

 – Na osnovu do sada urađenog možemo da zaključimo da su riješeni svi slučajevi oko popravke kuća gdje su ljudi stalno živjeli, a nedavno smo uz pomoć UNDP-a završili još devet kuća. Klizišta koja su ugrožavala domaćinstva i infrastrukturu su sanirana, ali tu još ima puno toga da se uradi. Urađena su sva klizišta koja su ugrožavala stambene objekte ili putnu infrastrukturu, ali na ostalima još treba da se radi – rekao je Ivanović.

On je dodao da se odmah nakon poplava krenulo u izradu dokumentacije na uređenju obaloutvrda na rijekama i ispravljanju njihovog toka kako bi one bili više protočne i očišćene od nanosa.

 – Kako se ove situacija više ne bi ponavljala, najviše je urađeno na regulaciji korita rijeka koje su plavila područje Zvornika. U Sapni je urađen jedan dio do Cera do Šetića, a sada se radi obaloutvrda od Cera do ušća Sapne u Drinu. Na Drini se radi obaloutvrda u Tabancima i Tršiću. To su zapravo bile kritične tačke za izlivanje tokom poplava. Korita su proširena, očišćena od nanose i na njima je urađena obaloutvrda – rekao je Ivanović.

On je dodao da je u sanaciji od poplava učestvovao veliki broj nevladinih organizacija, nadležnih institucija, kreditora, te ambasade pojedinih zemalja koje su finansirale kompletne projekte u nekim mjesnim zajendicama.

Gradska uprava u Zvorniku uradila je projekat uređenja vodotoka rijeke Hoče i dijela rijeke Drine od carinskog terminala u Karakaju nizvodno prema Čelopeku i Tršiću i trenutno se traže finansijeri projekta. Na ovaj način bi bio zaokružen gotov cijeli vodotok Drine koji je pravio problem tokom poplava, ali njenih i pritoka Sapne i Hoče.

Šteta u poplavama procijenjena na 22.525.000 KM

Ukupna šteta na području tadašnje opštine Zvornik pocijenjena je na 22.525.000 KM. Od toga je šteta izazvana klizištima procijenjena na 7.360.000 KM, na domaćinstvima 2.600.000 KM, lokalnim i nekategorisanim putevima 1.600.000 KM, na instalacijama 600.000 KM.

Značajne šteta pretrpjeli su i preduzetnici i drugi privrednici te je kod 45 privrednih organizacija procijenjena šteta od ukupno 2.000.000 KM.

(infobirac.net)

FOTO: Ilustracija, poplave 2014. godine, infobirac.net