Mladići i djevojke iz RS dobijaju priliku da postanu vojni piloti

MA Izdvojena REGIJA BIRAČ REGION ZVORNIK

Mladići i djevojke iz RS dobijaju priliku da postanu vojni piloti

Po prvi put, mladići i djevojke iz Srpske dobili su priliku da postanu vojni piloti. MUP RS raspisao je konkurs za školovanje i obuku kandidata na Vojnoj akademiji Ministarstva odbrane Republike Srbije- studijski program Integrisane akademske studije Vojno vazduhoplovstvo – pilot helikoptera.

Pet najboljih kandidata dobiće priliku da se pet godina školuje u najelitnijoj vojnoj visokoškolskoj ustanovi u Srbiji.

 – Prvi dio selekcije će se obaviti ovdje u Banjaluci, njega će realizovati MUP RS, taj dio će obuhvatiti preliminarno testiranje matematike, i provjeru motoričkih sposobnosti prema kriterijumima Vojne akademije. Nakon toga kandidati koji zadovolje kriterijume biće upućeni u drugi i treći dio selekcije koji će se obaviti na Vojnoj akademiji, a taj dio traje pet dana. U okviru tog dijela selekcije kandidati će biti testirani iz matematike, obaviće se kompletan ljekarski pregled i obaviće se testiranje motoričkih sposobnosti. Nakon toga, realizuje se treći dio selekcije koji se sastoji u selektivnoj padobranskoj letačkoj obuci na vojnoj akademiji – kaže Mile Šikman, načelnik Uprave za policijsku obuku MUP RS.

Konkurisati mogu kandidati koji ispunajvaju opšte uslove – da su državljani RS, zdravstveno sposobni, da nisu kažnjavani i da protiv njih nije vođen krivični postupak. Posebni uslovi konkursa su da su kandidti 1995. godište i mlađi, da su završili četvorogodišnju srednju tehničku školu ili gimnaziju, te da posjeduju vozačku dozvolu B1 i B kategorije.

 – Kandidati koji budu upućeni na školovanje, potpisaće ugovor sa MUP RS, u kojem će biti definisna prava i obaveze, u smislu da će MUP snositi sve troškove školovanja, po osnovu protokola sa Vojnom akademijom, a da će kandidati biti u obavezi da se po završetku, vojne akademije, smjera vazduhoplovstvo-pilot helikoptera, obavežu da će određeni broj godina raditi u MUP-u na poslovima i zadacima pilota helikoptera – rekao je Šikman.

 – Svoje zadatke budući piloti obavljaće u Helikopterskoj jedinici MUP-a RS, koju ministarstvo planira da osnuje u budućnosti – kaže Šikaman.

U Upravi za policijsku obuku kažu da očekuju veliki interes kandidata, jer najzahtjevnije provjere prolaze najbolji. Sve detalje zainteresovani mogu pronaći na internet i Fejsbuk stranici MUP RS, Uprave za policijsku obuku, Vojne akademije. Rok za dostavljanje prijava je 15 dana, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

(Izvor: atv)