Obavještenje Poreske uprave

MA Izdvojena REGIJA BIRAČ ZVORNIK

Obavještenje Poreske uprave

 

Obavještavaju se poreski obveznici, poslodavci i lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, a kojima je odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije, Gradskog štaba za vanredne situacije, ili Opštinskog štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti, da u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-975/20 od dana 02.04.2020. godine, podnesu pismenu izjavu sa zahtjevom Poreskoj Upravi Republike Srpske.

http://www.opstinavlasenica.org/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B0.pdf

Potpisanu i ovjerenu izjavu potrebno je da pošaljete na sljedeće elektronske adrese ili faksom na sljedeće brojeve telefona:

Preduzetnici: ivana.stojanovic@poreskaupravars.org, kontakt osoba: Ivana Stojanović. 
Pravna lica: velibor.dragicevic@poreskaupravars.org, milenko.djokic@poreskaupravars.org,

pczvornik@poreskaupravars.org, PC Zvornik: 056/210-780.

(Izvor: opstinavlasenica.org)