Zvornički vatrogasci danas intervenisali na pet požarišta

ZVORNIK

Zvornički vatrogasci danas intervenisali na pet požarišta

Ekipa Profesionalne vatrogasne jedinice Zvornik trenutno gasi šumski požar na Planincu koji se proteže čak do Orahovca.

Фотографија корисника Vatrogasci Zvornik

Vatrogasci imaju velike poteškoće na terenu obzirom da u šumskom požaru odjekuju detonacije eksplozivnih naprava.

Фотографија корисника Vatrogasci Zvornik

Trenutno pokušavaju da spriječe požar koji pokušava da ugrozi jednu porodičnu kuću. U akciji učestvuju četiri vatrogasca i dva vozila.

Фотографија корисника Vatrogasci Zvornik

U toku današnjeg dana vatrogasci su intervenisali dva puta u Seferovićima, dva puta na Planincima i jednom u Liplju.

Фотографија корисника Vatrogasci Zvornik

Na svim lokacijama u pitanju su šumski požari, a zapalila se šikara, dok je u Liplju pored šikare i šume u požaru bio zahvaćen i dio kuće.

Od početka marta do danas zvornički vatrogasci su ugasili četrdesetak šumskih požara i još jednom su apelovali na sve građane da budu odgovorni i obavljanja proljetnih radova na krčenju zemljišta i uređenju imanja, ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima i ne vrše spaljivanje ostatka žitarica i spaljivanje drvenog otpada unutar ili u blizini šumskih kompleksa i zasada, gdje usljed nekontrolisane vatre može doći do šumskog požara i požara na otvorenom prostoru, koji mogu ugroziti ljudske živote i imovinu građana.

infobirac.net