Na današnji dan prije 21 godinu počela je bitka za Košare – Sjećanje na 108 heroja koji su dali život za Srbiju

REGION

Na današnji dan prije 21 godinu počela je bitka za Košare – Sjećanje na 108 heroja koji su dali život za Srbiju

Na današnji dan 1999. godine, započela je bitka na Košarama. Bitka na jugoslovensko-albanskoj granici koja je trajala 67 dana, bitka koja je odnijela 108 života. Jedna od težih borbi u novijoj istoriji srpske vojske koja je postala simbol odbrane otadžbine.

Kako smo odbranili Košare (2): Napad na Veliki petak

Borba na Košarama započela je 9. aprila u ranim jutarnjim satima, kada su snage UČK uz pomoć snaga NATO-a i njihovih instruktora napale državnu granicu Savezne Republike Jugoslavije iz pravca Albanije. Cilj im je bio da se razdvajanjem i razbijanjem jedinica Vojske Jugoslavije između Đakovice i Peći spoje sa snagama UČK u Metohiji. 

Paštrik i Košare: Vojska ispunila svoj dug prema Otadžbini

Da je neprijatelj uspio da prodre na Košarama, sudbina srpskog naroda i vojske 1999. godine bila bi sasvim drugačija. 

Dio državne granice oko karaule Košare čine planinski vrhovi čija visina prelazi 2.000 metara, u to doba i dalje prekriveni snijegom. Taj dio štitilo je nešto više od sto pripadnika 53. graničnog bataljona, koji su se tokom dva dana borbi suprotstavili desetostruko jačem neprijatelju.

Poginuo je u prvom rafalu na Vaskrs '99, saborci ga pamte po ...

– Ja mislim da je svaki dan bio kao godina, ne znate odakle vas više gađaju, da li minobacačkim minama, da li padaju granate od bestrzajnih topova, da li puščanom municijom – svjedoči Saša Radojević, zamjenik komandira karaule Košare.

Ненад Ђорђевић 🇷🇸 on Twitter: "Ова борбена група је 1999 ...

U pomoć graničarima tada je stigao vod Vojne policije. Međutim, napad je silovit i snage UČK uspjele su da zauzmu položaje Rasa Košares i Maja Glava, dominantne tačke sa kojih kontrolišu svako kretanje ka graničnoj liniji. Zauzeli su i samu zgradu karaule koja se zbog nepovoljnog položaja nije ni mogla braniti. Strani mediji tada prenose snimke ulaska vojnika UČK, koji to proslavljaju kao svoj uspjeh.

Ненад Ђорђевић 🇷🇸 on Twitter: "Кошаре 1999 године на слици су ...

Osvajanjem vrha Maja Glava, snage UČK su ušle 100 do 200 metara u dubinu Jugoslavije, a osvajanjem Rasa Košares zauzeli su kilometar i po naše teritorije.

Dolaskom pripadnika 125. motorizovane brigade, koja je do tada pružala dubinsku podršku, formirana je linija odbrane koja je spriječila dalji prodor neprijatelja. Vojska Jugoslavije narednih dana je pokušavala je da povrati Rasa Košares i Maja Glavu. Uskoro im se pridružuju i pripadnici elitnih jedinica: 72. specijalne i 63. padobranske brigade.

Linija fronta je stabilizovana, a borbe sa neprijateljem nisu jenjavale.

– Kiša metaka je prolijetala. Imali smo sreće da nas nijedan metak nije zakačio, da nas nije ranio. Prišli smo mu sa leđa, čovek je bio šokiran –  svedoči o napadu na jedno mitraljesko gnezdo UČK Milutin Radić, tada vojnik na odsluženju vojnog roka u 125. motorizovanoj brigadi. Na svoj položaj zajedno sa vojnikom Darkom Anđelkovićem vratio se sa osvojenim mitraljezom.

DA SE NE ZABORAVE NI KOŠARE NI PAŠTRIK: Pogledajte kako izgleda ...

Neprijatelj je bio iznenađen i kada su 11. maja po krajnje nepristupačnom terenu na visinu od 1.800 metara na liniju fronta pristigla dva tenka.

Kako opisuje Vladimir Knežević iz 63. padobranske brigade.

– Kad su zagrmila dva tenka, kad je zemlja počela da se trese, to je, ne mogu da objasnim, olakšanje. Čovek zbog ljudi koji su to uradili osjeća takav ponos. Osjećam da nismo sami. Dobro je, došli su majstori – priča Knežević.

Бошко Козарски: Памтимо Кошаре! Магацин

Bila je to podrška borcima koji su svakodnevno gledali smrti u oči. Ginulo se od minobacača, snajpera, od zabranjenih kasetnih bombi.

Poginulo je 108 vojnika, podoficira, oficira, rezervista i dobrovoljaca.

Kako smo odbranili Košare (7): Najviše bole rane heroja!

Prosječna starost poginulih bila je 25 godina.

Чојство - Црни Петак Кошаре

U bici na Košarama učestvovalo je oko 1.500 pripadnika Vojske Jugoslavije. Borbe su trajale sve do 14. juna 1999. godine, kada se Vojska Jugoslavije posle Kumanovskog sporazuma povukla sa Kosova i Metohije.

Кошаре, април '99 – Разум им је говорио да је повлачење једини ...

Kada je postalo očigledno da trupe na Košarama ne mogu da se probiju i da je kopnena ofanziva na ovom pravcu nemoguća, krajem maja 1999. godine snage UČK su u sadejstvu sa NATO snagama pokušale su da u dubinu teritorije Kosova i Metohije krenu drugim pravcem, preko planine Paštrik ka Prizrenu.

Romi kao Navaho indijanci

Zbog stalnog prisluškivanja jedan rezervni oficir VJ se prisjetio američkih Navaho Indijanaca iz Drugog svetskog rata, i angažovao dvojicu Roma, pripadnika VJ, koji su na svom jeziku radio vezom navodili jugoslovensku artiljeriju i minobacače.

Do kraja rata NATO i OVK nisu uspjeli da shvate o čemu se radi, jer nisu poznavali romski jezik.

infobirac.net, rts