Fond solidarnosti preuzima plaćanje poreza i doprinosa za mart – poslodavci i preduzetnici podnose prijave Poreskoj upravi do 11. maja

MA Izdvojena REGIJA BIRAČ REGION ZVORNIK

Fond solidarnosti preuzima plaćanje poreza i doprinosa za mart – poslodavci i preduzetnici podnose prijave Poreskoj upravi do 11. maja

Vlada Republike Srpske je prihvatila inicijative poslovne zajednice i donijela Odluku o izmirenju poreza na dohodak i doprinosa za mjesec mart. Iz Fonda solidarnosti će biti izmirene obaveze poreza i doprinosa za poslodavce (pravna lica i preduzetnike) za mart mjesec koji su zbog pojave korona virusa prestali sa poslovanjem usljed proglašenja mjera na sprečavanju širenja korona virusa, a koji su isplatili platu nakon oporezivanja za mart 2020. godine i obaveze po osnovu doprinosa za lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti koji su usljed proglašenja mjera na sprečavanju širenja korona virusa prestali sa poslovanjem, odnosno kojima je zabranjen rad.

Vlada je uvažila i prijedloge poslovne zajednice i  preuzela obavezu isplate najniže plate u iznosu od 520 KM sa pripadajućim porezima i doprinosima za sve radnike u privredi za april 2020. koji ne budu radili zbog pojave korona virusa. U toku su aktivnosti na pripremanju pravnog osnova za donošenje odluka koji trebaju da prate najavljenu podršku Vlade RS najugroženijim privrednim sektorima.

Pogledajte odluku Vlade RS na fotografijama ispod teksta: 

(Izvor: Unija poslodavaca RS, infobirac.net)