Šekovići: Javni poziv za dodjelu plastenika od 100 kvadrata sa dodatnom opremom putem sufinansiranja

ŠEKOVIĆI

Šekovići: Javni poziv za dodjelu plastenika od 100 kvadrata sa dodatnom opremom putem sufinansiranja

 

U sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba“ kroz proizvodnju povrća u plastenicima opština Šekovići raspisala je konkurs za dodjelu plastenika površine 100 kvadrata.

Pravo  na učešće u projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja opštine Šekovići koji ne posjeduju plastenik, a žele pokrenuti plasateničku proizvodnju na vlastitom obradivom zemljištu ili njihovi članovi uže porodice, kao i na zemljištu ustupljenom na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta, kao i oni koji ne posjeduju više od 100 m² plasteničke proizvodnje i istu žele da prošire.

Svi oni koji su ostvarili pravo po ovom osnovu u prethodnih pet godina kroz projekte kao i donacije koje je realizovala opština Šekovići u saradnji sa humanitarnim i drugim organizacijama ili putem viših nivo vlasti,  ne mogu izvršiti prijavu po ovom javnom pozivu.

Oglas je raspisan 25. marta, a otvoren je 30 dana.

Ostale uslove pogledajte na linku: 

JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja

(Izvor: sekovici.org)