Predsjednik Upravnog odbora Mile Matić: „Alumina“ pokazala visok stepen kolektivne odgovornosti

ZVORNIK

Predsjednik Upravnog odbora Mile Matić: „Alumina“ pokazala visok stepen kolektivne odgovornosti

Predsjednik Upravnog odbora „Alumine“ Mile Matić rekao je da je kompanija pokazala visok stepen kolektivne odgovornosti u novonastaloj situaciji izazvanoj virusom korona. On kaže da fabrika ima dva primarna cilja kojima je posvećen čitav kolektiv.

-Naša glavna briga je zdravlje naših zaposlenih i budućnost našeg poslovanja – ističe Matić i dodaje da su u tom pravcu preduzete sve adekvatne mjere u skladu sa resursima i mogućnostima.

Kako je naveo, dva primarna cilja u novonastaloj situaciji su usmjerena na zaštitu zdravlja radnika, zbog čega su pojačane mjere lične i kolektivne zaštite u fabričkom krugu, te funkcionisanje proizvodnog procesa kako bi se obezbijedio rad fabrike i ispunjavanje preuzetih obaveza prema poslovnim partnerima s obzirom da je „Alumina“ u cijelosti naslonjena na inostrano tržište.

-Imamo operativni štab, svakodnevno pravimo dinamiku procesa i poslova kako bi, preduzimanjem adekvatnih mjera, održali proizvodnju i obezbijedili kontinuitet isporuka gotovih proizvoda do naših kupaca – rekao je Matić.

On kaže da se cijeli svijet suočava sa pandemijom korona virusa i da je zbog ove situacije sve uzburkano, pa i najveće svjetske ekonomije.

-Mi smo u „Alumini“ pokazali visok stepen kolektivne odgovornosti. Svjesni smo dijela tereta koji moramo nositi kao velika fabrika, kako prema lokalnom okruženju, tako i prema široj društvenoj zajednici, a prevashodno za radnike koji su zaposleni u našoj kompaniji – istakao je Matić.

U skladu sa novonastalim okolnostima i preporukama nadležnih državnih institucija, kompanija „Alumina“ je preduzela sve neophodne mjere radi zaštite svojih zaposlenih u cilju prevencije širenja virusa COVID-19. Pojačana je lična i kolektivna zaštita, obezbijeđene su značajne količine higijenskih sredstava, te redovno se vrši dezinfekcija svih prostorija i objekata u kojima borave i rade zaposleni u fabrici.

Takođe, svim radnicima i drugima koji po bilo kom osnovu dolaze u „Aluminu“, pri ulasku u fabrički krug, preventivno se, zbog virusa korona, mjeri temperatura beskontaktnim toplomjerom.

izvor: Služba za odnose sa javnošću kompanije ,,Alumina”