Od danas u funkciji karantinski smještaj u Studentskom centru u Karakaju

ZVORNIK

Od danas u funkciji karantinski smještaj u Studentskom centru u Karakaju

Od danas funkcioniše karantinski smještaj u restoranu Studentskog centra u Karakaju sa kapacitetom od 30 ležajeva, a u njega će biti smještena lica koja prekrše mjeru kućne izolacije i lica koja dolaze iz inostranstva, a nisu zaražena. Gradski štab za vanredne situacije na osnovu zaključka Republičkog štaba zaključio je i da lokalna preduzeća A.D. „Zvornik-stan“ i A.D. „Vodovod i komunalije“ ne obračunavaju zatezne kamate na račune za izvršene usluge za mart, april i maj 2020. godine.

infobirac.net