Od ponedjeljka nastava za srednjoškolce preko viber grupa po važećem rasporedu

MA Izdvojena REGIJA BIRAČ ZVORNIK

Od ponedjeljka nastava za srednjoškolce preko viber grupa po važećem rasporedu

 

Kao što smo juče i najavljivali, dvije zvorničke srednje škole poslale su Republičkom pedagoškom zavodu Republike Srpske plan organizovanja nastave za učenike putem interneta, odnosno u ovom slučaju preko platforme viber

Na sastanku direktora ovih ustanova sa predsjednicima stručnih aktiva dogovoreno je da se formiraju viber grupe po odjeljenjima u koje će biti uključeni učenici i predmetni profesori.

Nastava će početi u ponedjeljak 23. marta prema rasporedu koji je važio do trenutka prekida nastave. Svi nastavnici i učenici imaće na raspolaganju 45 minuta za svaki čas u okviru koga će učenicima slati materijale, davati domaće zadatke i odgovarati na postavljena pitanja. 

U grupama će pored profesora i učenika biti i neko od predstavnika stručnih saradnika. 

ODLUКA

o organizovanju nastave za vrijeme vanredne situacije

                                                           I

U skladu sa odlukom Republičkog pedagoškog zavoda da srednje škole u Republici Srpskoj,  u skladu sa svojim mogućnostima,  treba da organizuju nastavu uz korišćenje internet stranice škole i drugih raspoloživih sredstava komunikacije  na daljinu, a koja je donijeta uz saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture zbog obustave nastave u osnovnim i srednjim školama u cilju sprečavanja širenja virusa korona u Republici Srpskoj,  JU  Srednjoškolski centar  „Petar Кočić“ Zvornik će ostvariti komunikaciju sa učenicima i obavještavati ih o realizaciji nastavnih sadržaja  na sljedeći način:

  1. Svaki odjeljenjski starješina će napraviti viber grupu sa svojim odjeljenjem, pri čemu će predočiti pravila rada i ponašanja u toku izvođenja ovog vida nastavnog procesa.
  2. Članovi grupe su odjeljenjske starješine, predmetni nastavnici i učenici.
  3. U svaku grupu biće pridružen neko od stručnih saradnika ili menadžmenta škole, zbog monitoringa. Monitoring rada viber grupa raspoređen je na sljedeći način:

o          Prvi razredi – bibliotekar;

o          Drugi razredi – pedagog škole;

o          Treći razredi  – psiholog škole;

o          Četvrti razredi – direktor i pomoćnik direktora.

  1. Od ponedeljka 23.03.2020. godine nastavnici će dijeliti materijale, davati uputstva i biti na raspolaganju učenicima, u dane kojima imaju časove prema važećem rasporedu, svih 45 minuta predviđenih za trajanje časa.

5.Praćenje rada je obavezno za sve učenike, a isti su  obavezni  da vode zabilješke tokom realizovanja  nastave na daljinu.

  1. Rad se odvija u dvije smjene po važećem rasporedu.
  2. Pedagoško-psihološka služba će napraviti obrazac za sedmični izvještaj za predmetne nastavnike.
  3. Svaki petak predmetni nastavnici su dužni dostaviti izvještaj o nastavnim sadržajima koje su realizovali u protekloj sedmici.
  4. Izvještaj o realizaciji nastavnih sadržaja nastavnik će dostaviti pedagoško-psihološkoj službi na i-mejl pedagogpsiholog05@gmail.com.
  5. Izvještaj o realizaciji nastavnih sadržaja biće objavljen na internet stranici škole svakog ponedeljka.

                                                        II

Odjeljenjske starješine ( putem informacija sa viber grupe odjeljenjskog vijeća), predmetni nastavnici (putem planova rada i poruka sa viber grupe i imejl poruka) i pedagoško – psihološka služba (putem izveštaja predmetnih nastavnika) su dužni da vode evidenciju o realizovanim nastavnim jedinicama i nastavnim sadržajima.

Detaljnije informacije možete da pogledate na zvaničnim internet sajtovima škola.

(infobirac.net)