Policijska uprava Zvornik još jednom apeluje na građane da postupe odgovorno prilikom paljenja vatre na otvorenom

REGIJA BIRAČ ZVORNIK

Policijska uprava Zvornik još jednom apeluje na građane da postupe odgovorno prilikom paljenja vatre na otvorenom

 

Policijska uprava Zvornik još jednom apeluje na građane da tokom obavljanja proljetnih radova na krčenju zemljišta i uređenju imanja, ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima i ne vrše spaljivanje ostatka žitarica i spaljivanje drvenog otpada unutar ili u blizini šumskih kompleksa i zasada, gdje usljed nekontrolisane vatre može doći do šumskog požara i požara na otvorenom prostoru, koji mogu ugroziti ljudske živote i imovinu građana.

Iako je Zakonom o zaštiti od požara koji je stupio na snagu u novembru 2019. godine, (član 18, tačka 10.) zabranjeno paljenje korova i drugog poljoprivrednog otpada bez prethodnog obavještavanja vatrogasno-spasilačke jedinice i preduzimanja svih neophodnih radnji s ciljem sprečavanja širenja vatre, evidentno je da se građani ne pridržavaju navedenih zakonskih odredbi, zbog čega su predviđene odgovarajuće kazne propisane ovim Zakonom.

Zakonom o zaštiti od požara je definisana novčana kazna od 100 КM do 1.000 КM za prekršaj fizičkog lica koje pali korov i drugi poljoprivredni otpad, bez prethodnog obavještavanja vatrogasno-spasilačke jedinice i ukoliko ne preduzme sve neophodne radnje u cilju sprečavanja širenja vatre.

Pozivamo građane da prilikom uočavanja požara ili u slučaju nekontrolisanog širenja vatre, o tome odmah obavijeste nadležnu vatrogasnu jedinicu na broj telefona 123, najbližu policijsku stanicu na broj 122 ili Centar za obavještavanje na broj 112.

Policijska uprava Zvornik, u okviru svojih ovlašćenja, postupa po zaprimljenim prijavama i radi na pronalasku i sankcionisanju svih lica koja su izazvala požare, a navedene aktivnosti će biti nastavljene i u narednom periodu protiv svih koji budu izazvali požar i time ugrozili živote i zdravlje ljudi ili pričinili materijalnu štetu.

(infobirac.net)