Zatvoreni ugostiteljski objekti u Vlasenici, apel načelnika Kraljevića građanima

VLASENICA

Zatvoreni ugostiteljski objekti u Vlasenici, apel načelnika Kraljevića građanima

Načelnik opštine Vlasenica Mićo Kraljević je apelovao na svoje sugrađane da se pridržavaju svih mjera koje su donijete u cilju spriječavanja širenja virusa korona.

,,Molimo vas da novonastalu situaciju shvatite krajnje ozbiljno i da se pridržavate svih uputstava nadležnih institucija i Opštinskog štaba za vanredne situacije. Od svih očekujemo odgovornost, humanost, solidarnost, krajnje razumijevanje i pridržavanje usvojenih mjera.

Posebno naglašavamo da je izuzetno važno prijavljivanje svih lica koja dolaze izvan BiH u Dom zdravlja radi evidentiranja i praćenja zdravstvene situacije. Takođe molimo da svi građani koji imaju informacije o pristiglim licima iste i proslijede u Dom zdravlja i policiju kako bi se adekvatno moglo reagovati. Sve navedene aktivnosti sprovode se sa ciljem sprečavanja širenja zaraze i čuvanja zdravlja svih građana”.

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 90/17), člana 59.stav (1) tačka 21) Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19) i člana 23. i 31. Statuta opštine Vlasenica („Službeni glasnik opštine Vlasenica“,broj 9/17), a na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, načelnik opštine Vlasenica, donosi:

N A R E D B U

Ovom Naredbom propisuju se mjere u cilju zaštite stanovništa od “korona virusa“.
Mjere iz tačke 1. ove naredbe sastoje se u sljedećem:
a) Zabrana rada sljedećim objektima, svakim radnim danom i u dane vikenda do 23.3.2020. godine:

– ugostiteljskim objektima svih kategorija,
– dječije i računarske igraonice,
– svadbeni saloni,
– kladionice,

– fitnes centri i teretane.

b) Zabranjuje se rad u dane vikenda – subotom i nedjeljom:

– tržnim centrima,
– pijacama.

v) Ograničeno radno vrijeme do 18,00 časova svakim danom, sljedećim objektima:

– tržnim centrima
– svim ostalim trgovinskim objektima.
– mesare i
– kiosci.

g) Ograničeno radno vrijeme do 22,00 časa svakim danom, sljedećim objektima:

– pekare (isključivo šalterska prodaja).

Rad u gore navedenim subjektima organizovati uz preduzimanje sljedećih mjera:

ograničiti broj ljudi koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje mogu istovremeno ulaziti,
ispred blagajne označiti i organizovati razmak između kupaca od najmanje jedan metar,
u zatvorenom prodajnom prostoru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekta i mjere dezinfekcije i povišene higijene.
Hoteli i moteli – mogu pružati usluge u svom prostoru za registrovane goste, a usluge pića i hrane samo za goste hotela i motela;
Benzinske pumpe bez ograničenja kada je u pitanju prodaja goriva i drugih naftnih derivata sa ograničenjem za dio benzinske pumpe u kojem je smješten prodajni objekat – od 07,00 do 20,00 časova;
Apoteke bez promjene radnog vremena, dok poljoprivredne apoteke i trgovine stočnom hranom do 18,00 časova, uz preduzimanje sljedećih mjera:
-ograničen broj ljudi koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu reguliše broj osoba koja istovremeno mogu ulaziti,

-ispred blagajni označiti i organizovati razmak kupaca od najmanje jednog metra,

-u zatvorenom prodajnom prostoru, omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekta i mjere dezinfekcije i povišene higijene.

Opštinska uprava i njene službe će od ponedjeljka, 16.3.2020. godine organizovati svoj rad kako slijedi:
-u svim organizacionim jedinicama Opštinske uprave organizovati rad sa minimalnim brojem potrebnih izvršilaca na radnom mjestu, ostala lica uputiti na rad od kuće ili rad kod kuće;

-na ulazu u sve službene prostorije Opštinske uprave koje pružaju usluge građanima ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u Upravi, onemogućiti zadržavanje u prostorijama Opštinske uprave i pravljenje dužih redova u zatvorenom prostoru;

-održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorijama Uprave od najmanje jedan metar, uz preduzimanje mjere dezinfekcije i povišene higijene;

-u svim ustanovama na nivou opštine, osim Doma zdravlja organizovati minimalni proces rada uz izvršavanje svih funkcija, ostala lica uputiti na rad kod kuće ili od kuće, obezbijediti iste mjere za ograničenje broja ulazaka i zadržavanja u prostorijama gdje se pružaju usluge;

-sve organizacione jedinice, opštinske ustanove dužne su pisano obavijestiti Načelnika i Opštinski štab o preduzetim mjerama do utorka, 17.3.2020. godine najkasnije do 10,00 časova.

Zadužuje se Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti – Odsjek za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije za provođenje ove naredbe i isti su obavezni da o izvršenju zadataka iz naredbe redovno izvještavaju Opštinski štab za vanredne situacije.
Ovom Naredbom stavlja se van snage Naredba broj: SL-1/20 od 14.3.2020. godine.
Ova naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u “Službenom glasniku opštine Vlasenica“.

izvor: vlasenica24