Infrastrukturni projekti u Zvorniku vrijedni više od 40.000.000 KM – Grade bolnicu, dograđuju sud, zgradu uprave, uređuju Hoču

MA Izdvojena ZVORNIK

Infrastrukturni projekti u Zvorniku vrijedni više od 40.000.000 KM

Grade bolnicu, dograđuju sud, zgradu uprave, uređuju Hoču

 

Zvornik će ove godine biti pravo gradilište jer će uskoro početi radovi na infrastrukturnim projektima čija je vrijednost preko 40.000.000 KM. Najvažniji je projekat izgradnje novog bloka i opremanja bolnice, vrijedan oko 29 miliona maraka, potom uređenje korita rijeke Hoče vrijednosti oko 3.000.000 KM, te dogradnja zgrade suda, novog dijela zgrade Gradske uprave i drugi projekti.

Bojan Ivanović, zamjenik gradonačelnika Zvornika ističe da, ako se ovome dodaju i projekti koji se trenutno rade poput uređenja korita rijeke Sapne i obalutvrde Drine i drugi projekti u gradu, onda vrijednost kapitalnih projekata prelazi i 50 miliona maraka.

 – Drago nam je da se ove godine rade tako veliki projekti, a koji se finansiraju od starne Vlade Republike Srpske, Vlade Srbije, kreditnog zaduženja i sredstvima Gradske uprave. Sigurno je najvažnija izgradnja novog bloka bolnice i njeno opremanje koje je vrijedno oko 29.000.000 KM, što će biti najveća investicija u regiji Birač od osnivanja Srpske. Potom je značajn projekat uređenja rijeke Hoče čija je vrijednost 3.000.000 KM, a značajan je jer se već realizuje uređenje korita Sapne i obalouvtrde Drine čija je vrijednost skoro 10 miliona maraka. Na taj način će Zvornik biti zaštitćen od poplava koje su dva puta nanijele veliku štetu – rekao je Ivanović i dodao da se radi i na drugim infrastrukturnim projektima koji su potrebni Zvorniku kao centru regije.

 – Ove godine kreću radovi na dogradnji zgrade suda za potrebe Pravobranilaštva, Okružnog privrednog suda i drugih institucija koje će Zvornik dobiti nakon što smo stekli status grada. U blizini te zgrade kreću i radovi na izgradnji novog dijela zgrade Gradske uprave, a oba ova projekta su vrijedna oko 4 miliona maraka. Posebno treba istaći projekat rekonstrukcije stolarije i postavljanja fasade na Domu zdravlja čija je vrijednost oko 1.100.000 KM, gjd eje već raspisan tender, a ovome treba dodati i da ćemo dograditi ambulantu na Branjevu, koje je na rubnom kraju naše lokalne zajednice, te ćemo ulaganjem od 300.000 KM omogućiti da se i u njoj rade laboratorijski nalazi, da ima stomatologa, pedijatra određenim danima i druge usluge zbog kojih su dosada ti mještani morali da dolaze u Zvornik – istakao je Ivanović i dodao da imaju obećanja republičkih institucija da bi ove godine mogla biti urađena rekonstrukcija dijela magistralnog puta Zvornik-Bijeljina, od Karakaja do prvih tunela, a biće izgrađen i kružni tok u Karakaju.

Boško Kojić, načelnik Odjeljenja za urbanizam kaže da ove projekte prate i drugi „gradski“ projekti na infrastrukturi.

  – To su projekti rekonstrukcije gradskih ulica čiji je cilj zamjena svih podzemnih instalacija i asfaltiranje. Ranije je već urađen najveći dio ulica, a sada se rade manje ulice u udaljenijim zonama od centra, a radiće se i rekonstrukcija spomenika. Sve to prati i stambena infrastruktura, trenutno se grade tri stambeno-poslovna objekta, a izdate su ili su u procesu izdavanje dozvole za još najmanje šest takvih zgrada što znači da je Zvornik interesantan za stanogradnju, ali i prepoznat kao regionalni cenatr u koji se ljudi doseljavaju – naveo je Kojić.

Parking kod Sokolskog doma

Jedna od prioritetnih potreba Zvorničana je svakako izgradnja parkinga. Jedno od rješenja je već na stolu, a to je prostor igrališta kod Sokolskog doma, ali će konačnu riječ dati odbornici Gradske skupštine o tome da li će se on još više proširiti i obuhvatiti i ovaj objekat. Pored toga aktivno se pregovara sa vlasnicima stanova jedne stare zgrade u blizini bolnice kako bi se i u tom dijelu, koji je usko grlo u saobraćaju, napravio novi parking.

(infobirac.net)