Skupština opštine Srebrenica: Saglasnost za kreditno zaduženje Doma zdravlja

SREBRENICA

Skupština opštine Srebrenica: Saglasnost za kreditno zaduženje Doma zdravlja

 

Na posljednjem zasjedanju Skupštine opštine Srebrenica gotovo polovina predloženih tačaka je skinuta sa dnevnog reda jer nisi bili pripremljeni materijali ili nisu dobili saglasnost Kolegijuma Skupštine opštine Srebrenica.

Nakon duže rasprave i usvajanja izmijenjenog dnevnog reda otvorila se duga rasprava o izboru predsjednika Opštinske izborne komisije na čije čelo je izabrana Ljiljana Stevanović.

Donesena je Odluka o davanju garancije opštine Srebrenica lokalnom Domu zdravlja za kreditno zaduživanje u iznosu od 220.000 KM kao i odluka da opština preuzme otplatu tog kredita u slučaju eventualne nemogućnosti Doma zdravlja da izmiruje te obaveze.

Usvojen Izvještaj o radu Skupštine opštine za prošlu godinu, zatim Izvještaj o radu opštinske Komisije za izbor i imenovanja te doneseno još nekoliko tehničkih odluka.

Takođe, usvojen je Izvještaj o radu Crvenog krsta Srebrenica za prošlu i plan rada za ovu godinu, plan finansiranja rada Savjeta mjesnih zajednica u ovoj godini  i za tu namjenu je odobreno 40.000 KM.

Sjednica je potom prekinuta i odlučeno je da bude nastavljena za sedam dana.

(Izvor: esrebrenica.ba)