Objavljene preliminarne rang liste za dodjelu studentskih stipendija u Zvorniku

ZVORNIK

Objavljene preliminarne rang liste za dodjelu studentskih stipendija u Zvorniku

 

Кomisija za stipendije Grada Zvornika objavila je preliminarne rang liste za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2019/20. godini za šta je u gradskom budžetu planirano 185.000 КM.

Preliminarnim listama obuhvaćena su 172 studenta i to: svi studenti sa prosjekom preko 8,5 koji ispunjavaju uslove konkursa – 134 studenta, svih 12 vukovaca koji ispunjavaju uslove konkursa, svih pet studenata sa smetnjama u razvoju ili bez oba roditelja koji su konkurisali, pet studenata iz kategorije djeca poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, prvih pet studenata prve godine Tehnološkog fakulteta u Zvorniku koji imaju najbolji prosjek ocjena iz srednje škole i prvih 11 studenata sa rang liste master studija.

Studenti iz kategorije slabog materijalnog stanja biće bodovani po isteku žalbenog roka i u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Rok za prigovor je sedam dana od dana objavljivanja preliminarnih rang lista.

Rang listu pogledajte na linku:

Прелиминарне ранг листе за додјелу студентских стипендија

(infobirac.net)