Nastavljena rekonstrukcija gradskih ulica – najavljeni radovi na Grobnicama, u ulicama Sime Perića, Braće Obradovica, iznad stadiona…

ZVORNIK

Nastavljena rekonstrukcija gradskih ulica – najavljeni radovi na Grobnicama, u ulicama Sime Perića, Braće Obradovica, iznad stadiona…

 

Radovima u Ribarskoj ulici počele su aktivnosti na rekonstrukciji gradskih ulica koje se u kontinuitetu odvijaju već nekoliko godina.

Zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović rekao je da će gradske ulice biti predmet rekonstrukcije i tokom ove godine, a za te namjene će biti utrošeno između 700.000 i 800.000 КM.

 – Počeli smo sa Ribarskom ulicom, a sljedeći projekti su dovršetak rekonstrukcije ulice na Grobnicama, uređivanje platoa na raskrsnici ulica Sime Perića i Braće Obradovića i parking prostora između bolnice i Doma zdravlja. U planu je, nakon toga, da se pristupi uklanjanju stijene u ulici Braće Obradovića kako bi ovu ulicu proširili. U planu je i rekonstrukcija ulice iznad stadiona FК „Drina“ gdje očekujemo da preduzeće „Vodovod i komunalije“, kao i Telekom, pregledaju svoju podzemnu infrastrukturu i preduzmu potrebne radove. Nakon toga će i ta ulica biti asfaltirana, a potom ćemo urediti parking prostor ispod crpne stanice Mejdan. U planu je i da i u ulici Braće Jugovića, iza zgrade B-19, izgradimo vodovodne i kanalizacione instalacije, te da je asfaltiramo – naveo je Ivanović.

U Ribarskoj ulici u prvoj fazi biće izmještena trasa ulice u skladu sa Regulacionim planom, izrađen potporni zid i donji stroj puta. Druga faza obuhvatiće završne radove na habajućem sloju.

(Izvor: gradzvornik.org)