Januarska mjerenja pokazala da je vazduh u Zvorniku nezagađen

ZVORNIK

Januarska mjerenja pokazala da je vazduh u Zvorniku nezagađen

 

Prema Izvještaju o mjerenju i ocjeni kvaliteta vazduha u životnoj sredini na lokacijama u gradu Zvorniku utvrđeno je da su svi mjereni parametri vazduha ispod graničnih vrijednosti. Na osnovu toga se može zaključiti da je u periodu kada su vršena mjerenja, a kada su u nekim gradovima u okruženju izmjerena najveća ili velika zagađenja, vazduh u gradu Zvorniku bio nezagađen.

Naime, Gradska uprava Zvornik angažovala je Javnu naučno-istraživačku ustanovu „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske“ Banja Luka, kao ovlaštenu licenciranu ustanovu, da izvrši mjerenja zagađenosti vazduha. Mjerenje je izvršeno na dvije lokacije u gradu (kod Sokolskog doma i kod objekta Službe profesionalne vatrogasne jedinice), te na  jednoj u industrijskoj zoni u Karakaju (Poslovna zona Jadar) po principu dvadesetčetvoročasovnog automatskog uzorkovanja u periodu od 21. do 24. januara ove godine.

Lokacije su odabrane u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring kvaliteta vazduha. Ocjena kvaliteta vazduha vršena je u skladu sa standardima definisanim Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha.

Utvrđeno je da je srednja dnevna vrijednost koncentracije parametara vazduha, koji su mjereni, ispod granične vrijednosti vazduha za zaštitu zdravlja ljudi (sumpordioksid), dok su azotdioksid, ugljenmonoksid i RM10 i ispod tolerantnih vrijednosti. Srednja dnevna vrijednost koncentracije ozona u životnoj sredini je ispod ciljne vrijednosti vazduha za zaštitu zdravlja ljudi.

(Izvor: gradzvornik.org)