Održana 34. redovna sjednica Skupštine grada

ZVORNIK

Održana 34. redovna sjednica Skupštine grada

 

Danas je održana 34. redovna sjednica Skupštine grada na kojoj je usvojen Program zajedničke komunalne potrošnje za 2020. godinu u kome su utvrđeni obim i kvalitet obavljanja usluga: čišćenje javnih površina, održavanje, uređivanje i opremanje javnih zelenih i rekreativnih površina, održavanje javnih saobraćajnih površina, odvođenje atmosferskih padavina i drugih voda sa javnih površina, javna rasvjeta u naseljenim mjestima i djelatnost zoohigijene. Za realizaciju Programa zajedničke komunalne potrošnje budžetom grada u ovoj godini planirano je oko 1.150.000 КM.

Gradska Skupština donijela je i Lokalni akcioni plan za djecu za 2020-2022. godinu u kome su definisane aktivnosti i projekti koje je potrebno provesti da bi se stvorili uslovi za što kvalitetnije odrastanje, optimalan razvoj i srećno djetinjstvo svakog djeteta na području grada Zvornika.

Usvojene su i Odluka o utvrđivanju kriterijuma kategorizacije sportova, sportskih grana, uslova za finansiranje sporta i raspodjeli sredstava sportskim organizacijama grada Zvornika za ovu godinu, te Informacija o stanju u sportu na području grada u 2019. godini.

Zamjenik gradonačelnika Bojan Ivanović istakao je da su sredstva za finansiranje sporta povećana za 10 posto u odnosu na prošlu godinu, te da je to jednoglasno usvojeno.

 – To govori da smo svi saglasni da sport u Zvorniku ide uzlaznom linijom i očekujem da će tako biti u ubuduće – rekao je Ivanović koji je istakao da je ukupan budžet za sportske klubove u ovoj godini 656.000 КM.

On je napomenuo da su se prošle godine Rukometni klub „Drina“ i Ženski fudbalski klub „Drina“ plasirali u Premijer ligu BiH što je prvi put u istoriji da Zvornik u jednoj godini ima dva kluba koja se takmiče u najvišem rangu takmičenja, barem što se tiče kolektivnih sportova, te da su za ova dva kluba povećana sredstva u ovoj godini.

Odbornici su usvojili Odluku o kupovini poslovnog prostora za potrebe „Centra za socijalni rad“ radi obezbjeđivanja prostora za pružanje usluga licima sa invaliditetom, a koji se nalazi u prizemlju zgrade u kojoj se nalazi i ova ustanova.

U Informaciji Policijske uprave o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području grada Zvornika u prošloj godini stanje bezbjednosti ocijenjeno je kao zadovoljavajuće. Navedeno je da je broj krivičnih djela u poređenju sa istim periodom 2018. godine smanjen, kao i broj krivičnih djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, dok je broj prekršaja iz oblasti javnog reda i mira blago povećan, kao i ukupan broj saobraćajnih nezgoda.

Između ostalog, na današnjoj sjednici usvojene su odluke: o usvajanju Plana korišćenja prihoda ostvarenih po osnovu naknade za eksploataciju šuma za 2020. godinu, o usvajanju Programa utroška namjenskih sredstava posebnih namjena od vodnih naknada u 2020. godini, o usvajanju Plana korištenja sredstava privrednih društava i drugih pravnih lica koja imaju sjedište na području grada Zvornik za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara za 2020. godinu, o usvajanju Plana utrošaka sredstava od koncensionih naknada za 2020. godinu, te o ustupanju vodovoda „Petkovci-Šetići-Кlisa“ na privremeno korišćenje i upravljanje AD „Vodovod i komunalije“. Donesena je i Izvještaj o radu Кomisije za povratak, razvoj i integraciju za 2019. godinu. Zbog isteka mandata danas su razriješeni direktori i imenovani vršioci dužnosti direktora Doma zdravlja i Rekreativno sportskog centra.

(Izvor: gradzvornik.org)