„Alumina“: Tri godine proizvodnje klasiranog suvog hidrata

MA Izdvojena REGIJA BIRAČ ZVORNIK

„Alumina“: Tri godine proizvodnje klasiranog suvog hidrata

 

Kompanija „Alumina“ u nizu novih proizvoda, u svoj portfolio, prije tri godine, uvrstila je i proizvodnju suvog hidrata. Na objektu Kalcinacija instalirana je oprema za sušenje, klasiranje i mljevenje suvog hidrata i već početkom 2017. godine na inostrano tržište plasirane su prve količine suvih hidrata. Na početku su razvijene i proizvodile se dvije vrste suvog hidrata, dok je danas tu sedam vrsta suvih (klasiranih i mljevenih) hidrata.

Direktor Sektora proizvodnja glinice Rajko Aleksić ističe da se na pogonu Kalcinisanja i sušenja hidrata, od uvođenja u rad nove proizvodnje konstantno vrše dodatni radovi u cilju poboljšanja uslova rada kao i omogućavanja maksimalnog iskorištenja kapaciteta opreme.

 – Sve to je bilo preduslov za širenje palete proizvoda, ali i da se omogući dalje uvođenje novih proizvoda na ovom proizvodnom pogonu,  što je od izuzetne važnosti imajući u vidu postavljeni zadatak menadžmenta  u smislu napredovanja u osvajanju kvaliteta i kapaciteta proizvoda u našoj fabrici koji se koriste u nemetalurške svrhe, a koji će omogućiti pozitivniji finansijski efekat u ukupnom poslovanju fabrike – pojašnjava Aleksić.

Rukovodilac pogona  sušenja i mljevenja hidrata Vladan Vojinović, kaže  da je polje primjene ove proizvodnje prilično veliko, što pruža velike mogućnosti na  potencijalnom širenju tržišta.

 – Polovinom prošle godine, zbog povećane otpreme, ugrađen je još jedan silos (sad ukupno na raspolaganju imamo pet silosa)  i skladište za gotove proizvode. Na pogonu se nalazi i pakirnica u kojoj vršimo pakovanje proizvoda u natron vreće težine do 25 kg – ističe Vojinović, navodeći da je plan da se u 2020. godini proizvede oko 40.000 tona suvih, klasiranih i mljevenih hidrata.

(Služba za odnose sa javnošću kompanija „Alumina)