Oduzete cigarete i rezani duvan u Bratuncu i Tuzli

BRATUNAC REGIJA BIRAČ

Oduzete cigarete i rezani duvan u Bratuncu i Tuzli

 

Ovlašćeni službenici Uprave za indirektno oporezivanje u tri odvojene akcije na području grada Tuzle i opštine Bratunac oduzeli su cigarete i rezani duvan u vrijednosti 35.000 КM

Ovlašćeni službenici UIO, Grupa za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja, RC Tuzla, na osnovu ranijih operativnih saznanja na području grada Tuzle, kod fizičkog lica pronašli su veću količinu cigareta i rezanog duvana koje nisu bile obilježene na propisan način, i to 1.380 paklica cigareta, 10 kg sitno rezanog duvana. Takođe, u drugoj odvojenoj akciji na području grada Tuzle, službenika GSКP u saradnji sa Кantonalnom upravom za inspekcijske poslove TК-a i MUP TК-a PS Centar, kod 5 fizičkih lica pronašli su veću količinu rezanog duvana i cigareta koje nisu bile obilježene na zakonom propisan način. Radilo se o 1.140 paklica cigareta, 5.385 ručno motanih cigareta i 18 kg sitno rezanog duvana.

U trećoj odvojenoj akciji na području koje pokriva RC Tuzla, službenici Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja na osnovu ranijih operativnih saznanja na području opštine Bratunac kod fizičkog lica pronašli su veću količinu cigareta bez zakonom propisanih markica i sitno rezanog duvana, i to 1.980 paklica i 30 kg sitno rezanog duvana.

Oduzeta roba nije bila obilježena na propisan način akciznim markicama koje izdaje Uprava za indirektno oporezivanje, niti je postojala dokumentacija o porijeklu robe. Vrijednost oduzete robe u ove tri odvojene akcije iznosi 35.000,00 КM, a protiv navedenih lica preduzete su zakonom propisane mjere i radnje.

U toku preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti korištena je specijalizovana oprema, kao i vozila donirana od strane Američke ambasade putem programa EXBS.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.

(Izvor: uino.gov.ba)