Vlasenica dobila ulicu 9. januar

VLASENICA

Vlasenica dobila ulicu 9. januar

 

Skupština opštine Vlasenica donijela je Odluku o utvrđivanju naziva ulica i trgova u naselju Vlasenica, a stupanjem na snagu navedenih odluka dio postojeće Svetosavke ulice, počevši od ukrštanja Svetosavske i magistralnog puta M19 Vlasenica-Zvornik nosi naziv ulica „9. januar“.

Romanijska ulica, počevši od raskrsnice sa Svetosavskom pa do raskrsnice sa istoimenom ulicom na južnom ulazu u urbanu sredinu, nosi naziv ulica „Žrtava Rogosije“.

Dio dosadašnje ulice Ilije Birčanina, od raskrsnice Ustaničke i Ilije Birčanina do istočnog izlaza iz urbanog dijela grada duž M19 Vlasenica-Zvornik nosi naziv ulica „Jurišnog odreda“.

Ulica u dijelu od raskrsnice Ustaničke i Ilije Birčanina ka zapadnom izlazu iz urbane sredine duž magistralnog puta M19.2 Vlasenica-Кladanj, ostaje nepromjenjena i zadržava naziv „Ilije Birčanina“.

Navedenim odlukama ulice koje ranije nisu imale naziv i to ulice u naselju Jezero, Zaboji i Drum dodijeljeni su sledeći nazivi:

-ulica u naselju Jezero od k.p.br. 47/2 К.O. Vlasenica 1, sa lijeve strane, do k.p.br.1046 КO Vlasenica 1, sa desne strane, nosi naziv Ulica Dobrice Ćosića;

-ulica ka naselju Zaboji od k.p.br. 1110/1 К.O. Vlasenica 2, sa lijeve strane, do k.p.br.1145 КO Vlasenica 2, sa lijeve strane, nosi naziv Ulica Branislava Nušića;

-ulica u naselju Drum od k.p.br. 183 К.O. Vlasenica 2, sa desne strane, do k.p.br.1181 К.O. Piskavice, sa desne strane, nosi naziv Ulica Mehmed paše Sokolovića.

(Izvor: opstinavlasenica.org)