Sedam godina rasta kompanije „Alumina“

ZVORNIK

Sedam godina rasta kompanije „Alumina“

 

Zahvaljujući snažnoj investicionoj aktivnosti izgrađeno je više od 16.000 kvadratnih metara novih objekata, koji umnogome mijenjaju sliku fabrike, ali i proizvodnog programa ovog kolektiva.

Кompanija „Alumina“, u posljednjih sedam godina, bilježi trend pozitivnih rezultata. I prošla godina, uprkos turbulencijama na svjetskom tržištu i niskoj cijeni aluminijuma na berzi, što je značajno uticalo na obim prodaje glinice i na njenu cijenu, završena je uspješno.

Skoro cjelokupna proizvodnja se izvozi, na inostrano tržište plasirano je više od 500.000 tona Alumininih proizvoda. Кupci se nalaze u četrdesetak zemalja, tako da proizvodi sa oznakom zvorničke „Alumine“ danas stižu na pet kontinenata.

Od 2013. godine do danas, u razne projekte i nove proizvodne programe, „Alumina“ je imala ulaganja od blizu 73 miliona КM. Zahvaljujući snažnoj investicionoj aktivnosti izgrađeno je više od 16.000 kvadratnih metara novih objekata, koji umnogome mijenjaju sliku fabrike, ali i proizvodnog programa ovog kolektiva.

„Alumina“ je do prije šest godina imala samo četiri proizvoda, dok se danas u proizvodnom portfoliju kompanije nalazi 26 proizvoda. Samo je devet vrsta zeolita.

Inženjeri „Alumine“ konstantno rade na razvoju novih proizvoda, čime se smanjuje tržišni udio metalurške glinice i hidrata, a povećava udio metalurških proizvoda. Cilj je da se radi što veći stepen finalizacije, čime se dobija skuplji proizvod, veća zarada i veći benefiti za kompaniju.

U 2020. godini na inostrano tržište, po prvi put u istoriji fabrike, u planu prodaje nema niti jedna tona metalurške glinice namijenjena za proizvodnju aluminijuma – 2012. godine, recimo, bilo je više od 85 odsto od ukupne prodaje.

Od uvođenja stečaja u matičnom preduzeću „Birač“ A.D, početkom aprila 2013. godine, „Alumina“ je platila poreza i doprinosa u iznosu od preko 80 miliona КM zaključno sa oktobrom prošle godine. Istovremeno, u proteklom periodu za usluge prevoza „Željeznicama Republike Srpske“ i troškove struje „Elektro-Bijeljini“ plaćeno je blizu 82 miliona КM.

Кompanija redovno isplaćuje plate i regres zaposlenima. Prosječna neto plata iznosi 1.046 КM. U posljednje tri godine najveća investicija u kompaniji je izgradnja pogona za proizvodnju fino precipitiranih hidrata. Građevinski kompleks ovog pogona obuhvata blizu 10.000 metara kvadratnih korisnog prostora na kome je instalirana tehnološka oprema.

„Alumina“ je sa proizvodnjom fino precipitiranih hidrata od 2017. godine zakoračila na inostrano tržište sa kapacitetom od 10.000 tona godišnje. U međuvremenu realizovane su faze ovog projekta koje omogućuju godišnju proizvodnju od 40.000 tona, a završava se i faza „3b“, čime se stvaraju uslovi za dostizanje godišnjeg kapaciteta proizvodnje od 60.000 tona fino precipitiranih hidrata, što čini oko 20 odsto potreba evropskog tržišta.

Кompanija trenutno zapošljava više od 1.550 radnika, među kojima je skoro svaki peti sa fakultetskom diplomom, dok je jedna trećina zaposlenih mlađa od 35 godina.

Uporedo sa razvojem novih proizvodnih programa, „Alumina“ je postala ciljni partner za mnoge evropske i svjetske kompanije koje ili traže proizvode ove fabrike ili određeno partnerstvo u razvoju novih proizvoda iz programa koji su definisani na bazi alumosilikatne hemije, kao i nemetalurške proizvodnje na bazi hidrata i glinice. Vjeruje se da je to pravi i jedini put daljeg razvoja i prosperiteta ove kompanije.

(Izvor: Časopis kompanije „Alumina“)