„Alumina“: Кompanija plasirala više od 500.000 tona različitih proizvoda na svjetsкo tržište

MA Izdvojena REGIJA BIRAČ REGION ZVORNIK

„Alumina“: Кompanija plasirala  više od 500.000 tona različitih proizvoda na svjetsкo tržište

 

Кompanija „Alumina“ iz Zvornika u 2019. godini izvezla je  na svjetsko tržište više od 500.000 tona različitih proizvoda, što je uz odgovarajuće uspostavljene cjenovne paritete, dovelo do ostvarenja najboljeg  poslovnog  rezultat od otvaranja stečaja u matičnom preduzeću,  Fabrici glinice „Birač“, rekao je pomoćnik direktora za strategiju, razvoj i tržište ovog kolektiva Radislav Filipović.

Filipović je istakao da je u toku prošle godine „Alumina“ ostvarila zaista impozantne rezultate u pogledu plasmana proizvoda, kako po obimu, tako i po strukturi plasiranih proizvoda. 

Prema njegovim riječima, ono po čemu je „Alumina“ prepoznatljiva jesu glinica i hidrat veoma dobrog kvaliteta,  sa niskim sadržajem sode i visokim procentom bjeline.

Ističući da su zakoni tržišta nemilosrdni, Filipović je naglasio da samo oni koji blagovremeno mogu da se prilagode promjenama mogu da opstanu u biznisu.

„A da bi opstali u ovom biznisu, morate biti pouzdan dobavljač, odnosno poslovni partner i u pogledu kvaliteta proizvoda i u pogledu kvaliteta pružanja usluga – da roba uvijek bude na vrijeme isporučena, da je u kvalitetnom pakovanju, da proizvod bude bez neželjenih primjesa, da postoji konstantnost u kvalitetu pruženih informacija i slično“, rekao je Filipović.

On je dodao da od kupaca stižu sugestije da su proizvodi „Alumine“ odličnog kvaliteta, ali da su drugi proizvođači jeftiniji, zbog čega ne uzimaju veću količinu od ovog kolektiva.

Filipović je rekao da je zvornička fabrika u oblasti zeolita postigla  vrhunski kvalitet koji se primjenjuje u raznim oblastima.

„Кvalitet našeg finoprecipitiranog hidrata je dostigao kvalitet vodećih svjetskih proizvođača, ali smo još relativno novi na tržištu pa kupcima treba vremena da steknu povjerenje u nas kao pouzdanog dobavljača kako bi mogli kupovati veće količine“, rekao je Filipović.

Ocijenivši da je „Alumina“ dostigla i zavidan nivo kvaliteta i u oblasti suvih i mljevenih hidrata, Filipović je rekao da se, osim stalnih, u kontinuitetu pridobijaju i novi kupci.

Filipović je naglasio da trenutni proizvodni portfolio u potpunosti može da bude garancija opstanka fabrike kao takmaca na svjetskom tržištu.

„To najbolje dokazuje da smo uspjeli uspostaviti normalan kapacitet bez tržišta glinice za proizvodnju aluminijuma što je nekada bilo potpuno nezamislivo“, rekao je Filipović.

On je dodao da će se u narednom periodu u fabrici svakako raditi na proširenju proizvodnog programa, naročito u oblasti „speciality“proizvoda.

Govoreći o poslovnim očekivanjima u ovoj godini, Filipović je rekao da je za očekivati da će 2020-ta biti jedna od najtežih godina u sferi biznisa kojoj pripada zvornička fabrika.

„Prema trenutnoj situaciji na svjetskom tržištu glinice i hidrata, da nismo tokom prethodnih godina napravili značajan poslovni zaokret u smislu promjene proizvodnog programa i oblasti primjene vlastitih proizvoda, mogli bi slobodno zatvoriti fabriku“, pojasnio je Filipović.

Filipović je ovo potkrijepio činjenicom da u planu prodaje za 2020. godinu nema ni jedna tona metalurške glinice namijenjene za proizvodnju aluminijuma, dok je u 2012. godini više od 85 odsto od ukupne prodaje bila metalurška glinica.

Pomoćnik direktora za strategiju, razvoj i tržište „Alumine“  rekao je da je upravo zbog niske cijene glinice „Alumina“ odustala od tog ranijeg koncepta.

„Niska cijena glinice i velika ponuda na tržištu, uslovila je da svi proizvođači daju značajnu pažnju proizvodnji i ponudi hidrata na tržište, umjesto glinice, što je dovelo do velike ponude hidrata na tržištu, a samim tim i do značajnog pada cijena ovog proizvoda“, istakao je Filipović.

Filipović je rekao da, uzimajući u obzir da se radi u oba slučaja o komoditi proizvodima /proizvodi sa niskom cijenom i niskom maržom/, fabrički visoki logistički troškovi će još više ograničiti ponudu na udaljenim desinacijama.

On je pojasnio da su lošim  uslovima na tržištu doprijnijele i neke fabrike u istoj branši iz Irske i Brazila koje nude svoje proizvde na svim tržištima na kojima je prisutna i „Alumina“ po veoma niskim cijenama.

„Da sve ne bi izgedalo bez šansi da ovu godinu ne završimo kao uspješnu, moram istaći da smo u prethodnom periodu marljivo radili kako ne bi sebi dozvolili da zavisimo isključivo od uslova na svjetskom tržištu jedne vrste proizvoda ili jedne oblasti primjene naših proizvoda“, rekao je Filipović.

Prema njegovim riječima, proširenjem proivodnog programa, a naročito proširenjem polja primjene proizvoda, „Alumina“  je omogućila  sebi poziciju da može da ostvari zadovoljavajući kapacitet i poslovni rezultat čak i u situacijamam kada je ovako niska cijena metalurške glinice i vlažnog hidrata, kao što je to bio slučaj krajem prethodne godine.

Filipović je pojasnio da će se povećanjem obima prodaje finoprecipitiranih, kao i suvih i mljevanih hidrata, te povećanjem obima prodaje glinice u drugim oblastima primjene kao što su keramika, vatrostalni materijali, korunda i abraziva, cementne i industrije stakla i staklenih vlakana, uspjeti da se kompenzuje gubitak tržišta metalurške glinice i vlažnog hidrata, a samim tim i povoljan poslovni uspjeh.

(Izvor: Časopis kompanije „Alumina“)