U cilju rješenja problema divljih deponija i proširenja usluga – Odvoz smeća na gotovo cijeloj teritoriji Zvornika

MA Izdvojena ZVORNIK

U cilju rješenja problema divljih deponija i proširenja usluga

Odvoz smeća na gotovo cijeloj teritoriji Zvornika

 

Zvorničko komunalno preduzeće je u prošloj godini započelo prošrenje svojih usluga na gotovo cijelu teritoriju ove lokalne zajednice, tako da trenutno samo nekoliko mjesnih zajednica nema postavljene kontejnere za odvoz smeća. Na ovaj način spriječiće se nastanak divljih deponija, a povećava se i broj korisnika što je od velikog značaja jer komunalna preduzeća sa regije Birač plaćaju deponovanje tog otpada po toni JP „Regionalna deponija“.

Odvoz smeća 8 KM

Prema podacima iz zvorničkog komunalnog preduzeća, korisnici mjesečno izdvajaju 8 KM po domaćinstvu za ovu uslugu, a ona odgovara cijeni koju plaćaju korisnici u gradu za stan od otprilike 70 kvadrata.

Jovan Tomić, direktor AD „Vodovod i komunalije“ iz Zvornika kaže da trenutno nemaju odvoz smeća iz tri mjesne zajednice kao i onih rubnih dijelova gdje kamion teško može da dođe te je najavio razgovore sa Gradskom upravom oko rješavanja pitanja odvoza smeća sa ovih područja.

 – Pokrili smo najveći dio teritorije Zvornika uslugama odvoza smeća i postavili kontejnere. Sa Gradskom upravom ćemo riješiti pitanje i ostale tri mjesne zajednice koje su imale primjedbe zbog putne infrastrukture i prolaska kamiona. Ujedno, moramo da vidimo i metode naplate usluga kod socijalno ugroženih korisnika, odnosno subvencija za njih jer ako su u stanju socijalne potrebe nije realno za očekivati da mogu da izmire sve komunalne obaveze. Tu su i rubni dijelovi do kojih teško možemo da dođemo kamionima, ali ćemo i za njih ponuditi adekvatno rješenje – kaže Tomić i dodaje da sada stanovništvo prosto nema potrebe da stvara divlje deponije jer plaćaju odvoz istog, a imaju kontejnere da ga odlože.

Za potrebe što kvalitetnijeg odvoza smeća krajem prošle godine nabavljen je još jedan kamion pogodan i za ruralno i za gradsko područje, a za njegovu kupovinu izdvojeno je 55.000 KM bez PDV-a.

Na sudu 70.000 KM

U komunalnom preduzeću u Zvorniku ističu da su utužili korisnike koji ne plaćaju odvoz smeća i druge komunalne usluge.

 – Trenutno na sudu potražujemo oko 70.000 KM za dospjela dugovanja. Tu su obuhvaćeni i korisnici koji treba da plaćaju odvoz smeća, a nisu htjeli da potpišu ugovore – istakli su u preduzeću.

(infobirac.net)