Novi pripravnici u Gradskoj upravi u Zvorniku

MA Izdvojena ZVORNIK

Novi pripravnici u Gradskoj upravi u Zvorniku

 

U Gradskoj upravi u Zvorniku od 27.12.2019. godine svoj pripravnički staž počela su da obavljaju još dvojica visokoobrazovanih mladih Zvorničana. Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović poželio im je dobrodošlicu i uspješan rad.

 – Nadam se da ćete pozitivno iskoristiti vrijeme u Gradskoj upravi. Siguran sam da imate dobre mentore i da ćete praktično primijeniti znanje stečeno na fakultetima – rekao je gradonačelnik Stevanović.

U novembru 2019. godine devet pripravnika je primljeno u Gradsku upravu u Zvorniku na osnovu „Programa podrške zapošljavanju mladih VSS u statusu pripravnika u 2019. godini“ Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. U 2019. godini ukupno 11 mladih ljudi dobilo je priliku da odradi pripravnički staž.

(Izvor: gradzvornik.org)