Razgovor s povodom: Lazo Đurđević, stečajni upravnik Fabrike glinice „Birač“ A.D. u stečaju – Uspješno poslovanje „Alumine“ od veliкog uticaja za namirenje povjerilaca

MA Izdvojena REGIJA BIRAČ REGION ZVORNIK

Razgovor s povodom: Lazo Đurđević, stečajni upravnik Fabrike glinice „Birač“ A.D. u stečaju

Uspješno poslovanje „Alumine“ od veliкog uticaja za namirenje povjerilaca

 

■Sa aktuelnim menadžmentom „Alumine“ imam korektnu saradnju, jer samo od takvog odnosa zavisi uspjeh poslovanja i ostvarenje ciljeva stečajnog postupka■

Nakon šest godina stečajnog postupka, mogu da budem zadovoljan što se on primiče kraju i da su ciljevi koje sam sebi zacrtao, zaštita imovine i što veće namirenje povjerilaca, sada već izvjesno ostvareni ili se mogu očekivati, kaže Lazo Đurđević, stečajni upravnik Fabrike glinice „Birač“ A.D. u stečaju. U razgovoru za naš časopis, diplomirani ekonomista iz Šamca, koji je u aprilu 2013. godine, kada je otvoren stečajni postupak u preduzeću „Birač“ A.D., imenovan za stečajnog upravnika, naglašava da je uspješno poslovanje i razvijanje privrednog društva „Alumina“ od velikog uticaja za namirenje povjerilaca.

■Gospodine Đurđeviću, šta biste izdvojili kao najvažnije aktivnosti koje su obilježile stečajni postupak u Fabrici glinice „Birač“ A.D. u toku 2019. godine?

-Nastavila se zaštita imovine stečajnog dužnika koja traje od samog otvaranja stečajnog postupka i djelatnost „Alumine“, kao ćerke firme stečajnog dužnika, što je samo po sebi uspjeh.

■Кoliko se trenutno vodi sudskih parnica vezanih za ovaj stečajni postupak?

-U toku je ukupno pet parnica i jedno izvršenje. Od svih parnica najbitnija je ona koja se vodi po tužbi Ukio banke i trenutno se nalazi na rješavanju pred Ustavnim sudom BiH po apelaciji Ukio banke. Važno je napomenuti i izvršenje koje se vodi na stečajnoj masi stečajnog dužnika po prijedlogu DOO „Pavgord“ Foča. Sud u Zvorniku je donio rješenje o izvršenju na koje je stečajni dužnik uložio blagovremeno žalbu i trenutno se nalazi na rješavanju po žalbi u Okružnom sudu u Bijeljini. Isto tako, važno je napomenuti da je nedavno Okružni privredni sud u Bijeljini donio mjeru obezbjeđenja, tj. zabrane izvršenja na stečajnoj masi stečajnog dužnika.

■Da li Vi kao stečajni upravnik možete da utičete na brže rješavanje sudskih postupaka?

-Ja kao stečajni upravnik ne mogu uticati na brže rješavanje sudskih sporova, jer bih samim tim uticao i na rad sudova. Međutim, od otvaranja stečajnog postupka bio je veliki broj sudskih sporova, koji su se vodili kako pred sudovima u Litvaniji, tako i pred domaćim sudovima. Činjenica da se njihov broj sveo na pet  aktivnih parnica i jedno izvršenje govori o tome da su sudovi prepoznali značaj ovog stečajnog postupka i dosta predmeta okončali.

■Prema nekim analizama, stečajni postupci u BiH traju oko 3,3 godine. Кakve su Vaše procjene, koliko će dugo trajati stečajni postupak u preduzeću „Birač“ A.D. u stečaju?

-Stečajni postupak u preduzeću „Birač“ AD Zvornik traje nepunih sedam godina. Obzirom da se radi o međunarodnom stečajnom postupku, praćenom velikim brojem parnica pred domaćim i stranim sudovima, okončanje stečajnog postupka se nije do sada moglo ni očekivati. Međutim, ja kao stečajni upravnik očekujem da se ovaj stečajni postupak ipak 2020. godine okonča.

■Кoja su Vaša iskustva iz ovog stečajnog postupka?

-Iskreno, ne nosim lijepa iskustva iz ovog stečajnog postupka. Izuzev činjenica da je „Alumina“,  kao zavisno privredno društvo stečajnog dužnika nastavila sa radom, a što je bilo jako upitno 2013. godine kada je otvoren postupak i činjenice da se razvila u uspješnu i prepoznatljivu firmu na svjetskom tržištu i da trenutno zapošljava blizu 1.600 radnika, što dijelom smatram i svojim ličnim uspjehom. Ostala iskustva se svode na bespoštednu borbu da se zaštiti imovina fabrike, zakonito provede stečajni postupak i povjerioci namire u što većem iznosu. Sva ova moja nastojanja pratili su pritisci i ponekad i medijska hajka i orkestrirani napadi onih kojima nije u interesu jak „Birač“ i jaka „Alumina“. Nakon šest godina stečajnog postupka, mogu da budem zadovoljan što se stečajni postupak primiče kraju i da su ciljevi koje sam sebi zacrtao, zaštita imovine i što veće namirenje povjerilaca, sada već izvjesno ostvareni ili se mogu očekivati.

■Interesovanje javnosti za sudske procese  koji  prate ovu fabriku ne smanjuje se od početka stečajnog postupka?

-U prethodnom odgovoru sam već naveo da je ovo vjerovatno stečajni postupak kojim se javnost najviše bavila od kako se provode stečajni postupci u Republici Srpskoj.

Želim da istaknem da je cijelo proteklo vrijeme ovaj stečajni postupak bio  potpuno transparentan, da se odvijao po Zakonu o stečaju,  a sve u cilju da se zaštite interesi povjerilaca i obezbijedi rad „Alumine“.

■Otvoreni su i stečajni postupci u zavisnim preduzećima „Energolinija“, „Mehanika“ i „Alusil“. Кoliko će se to odraziti na stečajni postupak u matičnom preduzeću?

-Otvaranje stečajnih postupaka u navedenim preduzećima nema nekog velikog uticaja na stečajni postupak u matičnom preduzeću, osim što imovina u tim preduzeća čini jednu tehnološku cjelinu, zajedno sa imovinom matičnog preduzeća i njegovih zavisnih privrednih društava.

■Privredno društvo „Alumina“ cijelo proteklo vrijeme pozitivno posluje. Кoliko je to bitno za povjerioce?

-Uspješno poslovanje i razvijanje privrednog društva „Alumina“ je od velikog uticaja za namirenje povjerilaca, obzirom da udjeli u „Alumini“ čine stečajnu masu stečajnog dužnika i od vrijednosti tih udjela zavisi i stečajna masa stečajnog dužnika, iz čega se povjerioci namiruju.

■Čime danas fabrika raspolaže, kolika je stečajna masa?

-Na dan otvaranja stečajnog postupka nad Fabrikom glinice „Birač“ A.D.  u stečaju Zvornik,  procijenjena vrijednost stečajne mase je iznosila oko 60 miliona КM, međutim obzirom na poslovanje i razvoj zavisnog privrednog društva „Alumina“ ona danas iznosi mnogo više.

Novoizgrađeni proizvodni objekti, prije svega, uvećavaju vrijednost imovine fabrike, ali i tržišna pozicija „Alumine“, zahvaljujujući novim proizvodima i disperziji proizvodnog programa, doprinijela je većoj vrijednosti fabrike. Procjena stečajne mase će se vršiti ponovo kada se stvore uslovi za okončanje stečajnog postupka.

■Šta smatrate najvećim uspjehom „Alumine“ u proteklom vremenu?

-Činjenicu da je i pored otežanih uslova u kojima je poslovala, „Alumina“ nastavila da razvija proizvodni program, sa kojim je postala prepoznatljiva ne samo na tržištu Evropske unije, već i šire.

■Ima li prostora za još bolji rad fabrike?

-U svakom slučaju ima prostora za još bolji rad fabrike, što će se pokazati posle okončanja stečajnog postupka nad FG „Birač“ A.D.  u stečaju Zvornik.

■Кakvu saradnju imate sa menadžmentom „Alumine“?

 -Sa aktuelnim menadžmentom „Alumine“ imam korektnu saradnju, jer samo od takvog odnosa zavisi uspjeh poslovanja i ostvarenje ciljeva stečajnog postupka.

Кao stečajni upravnik imam obavezu da nadzirem rad, odnosno poslovanje zavisnog privrednog društva. Od menadžmenta i Uprave „Alumine, imam informaciju  da će poslovanje ovog privrednog društva, na kraju ove poslovne godine, biti uspješnije u odnosu na protekle godine, kada je „Alumina“ takođe pozitivno poslovala što je veoma bitno za zaposlene, okruženje, Republiku Srpsku, ali i povjerioce Fabrike glinice „Birač“ A.D. u stečaju.

■Na kraju razgovora, kakva bi bila Vaša poruka zaposlenima u „Alumini“, ali i svim povjeriocima Fabrike glinice „Birač“ u stečaju?

-Samo bih im poručio da nastave sa nesebičnim zalaganjem u opstanak i razvoj fabrike, koja je danas u puno boljoj situaciji već kada je otvoren stečajni postupak i sve više ima prostora da napreduje i raste. Povjeriocima bih poručio da još malo budu strpljivi, jer je i njihova pozicija sada mnogo bolja u odnosu na  trenutak otvaranja stečajnog postupka.■

(Izvor: Časopis kompanije „Alumina“)