Intervju: Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske – „Alumina“ ima punu podršku Vlade Republike Srpske

MA Izdvojena REGIJA BIRAČ REGION ZVORNIK

Intervju: Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske

„Alumina“ ima punu podršku Vlade Republike Srpske

■U periodu koji je iza nas, od 2013. godine, pokazalo se da „Alumina“ ne samo da je spašena kao preduzeće, nego se ona u ovom periodu i razvijala i bilježila rast plata radnika, povećavala broj zaposlenih i imala značajne investicione aktivnosti ■

Vlada Republike Srpske stoji iza „Alumine“ i naš cilj je da sačuvamo ovaj privredni subjekat, koji je značajan za privredu Republike Srpske i za regiju. Naša namjera je da „Aluminu“ još više ojačamo, da unaprijedimo tehnologiju i da dođemo u poziciju da sa manjom proizvodnjom imamo veću dobit – poručuje, u eksluzivnom intervjuu za novogodišnje izdanje časopisa kompanije „Alumina“, premijer Republike Srpske, gospodin Radovan Višković. On kaže da je, zahvaljujući tržišnim uslovima, menadžmentu i kvalifikovanoj radnoj snazi, koja stručno obavlja posao, „Alumina“ uspjela da razvije lepezu proizvoda koji se traže i na evropskom i na svjetskom tržištu. Opstanak i razvoj ove kompanije nijednog momenta nije doveden u pitanje, niti je ugrožen.

■Gospodine Viškoviću, kako ocjenjujete trenutno stanje u „Alumini“?

-Trenutno stanje u „Alumini“, prema raznim pokazateljima, je puno bolje nego što je to bilo u ranijim godinama, o čemu svjedoče i brojni podaci. „Alumina“ je privredni subjekat koji je, zahvaljujući ovoj vlasti, spašen od propasti, a ne treba zanemariti činjenicu da je samo prije par godina ta kompanija bila dovedena do gašenja. Tu se nije radilo o danima, nego o satima i još ako tome dodamo da je to preduzeće bilo privatizovano sa većinskim privatnim kapitalom i da je Republika Srpska odlučila zahvaljujući i mojoj malenkosti, ali prije svega razumijevanjem Milorada Dodika, koji je u to vrijeme bio predsjednik Republike Srpske, da taj privredni subjekat preuzmemo od Litvanaca, koji su u tom momentu bili većinski vlasnici, a koji su fabriku bili doveli do zatvaranja. Danas smo tu, gdje jesmo, stečaj još uvijek traje, sudski sporovi se i dalje vode, ali nadam se da će se i to u nekom razumnom vremenskom periodu riješiti. Činjenica da je, prema ocjenama Privredne komore Republike Srpske, prošle godine „Alumina“ dobila i najveće priznanje, kao preduzeće broj jedan u Republici Srpskoj po izvozu, dovoljno govori u prilog ovome o čemu govorim. Za nekoliko godina „Alumina“ je od preduzeća, koje je bilo pred zatvaranjem napredovala do preduzeća sa najvećim priznanjima, odnosno do jednog od najznačajnijih preduzeća iz kategorije velikih preduzeća u Republici Srpskoj. Ova prestižna nagrada dovoljno govori o tome kako su poslovali, kako su radili. Isto tako, ovdje je značajno napomenuti da je menadžment „Alumine“, ljudi koji tu rade, tehnolozi i ljudi koji se bave proizvodnjom i proizvodnim procesima, napravili zaista velike rezultate, jer taj kombinat u momentu svog osnivanja i rada pa sve do ovih posljednih dešavanja o kojima govorim, njihova pretežna djelatnost je bila metalurška glinica, a oni već u planu za 2020. godinu, gotovo da nemaju metalurške glinice. Prema tome, „Alumina“ je u ovakvim okolnostima uspjela da napravi ne samo nove tehnološke inovacije, nego i da pokrene proizvodnju novih proizvoda, koje danas izvozi u preko 40 zemalja svijeta. Кompletna proizvodnja namijenjena je izvozu što znači da se nijedan kilogram tog proizvoda ne plasira na tržište niti BiH, niti Republike Srpske, i to dovoljno govori o kakvom se privrednom subjektu radi i koliko je njegovog učešća u jačanju privrede Republike Srpske.

■Кakvi su planovi Vlade Republike Srpske za naredni period, kada su u pitanju „Alumina“ i „Birač“? Možemo li uskoro očekivati završetak stečajnog postupka u „Biraču“?

-Veoma je teško u ovakvim uslovima dati bilo kakvu procjenu, jer to ne zavisi samo od Vlade Republike Srpske. Naša želje je da se to desi što prije je moguće. Međutim, to su stvari koje su trenutno na sudskom odlučivanju i odluka je sada na Ustavnom sudu BiH i mi očekujemo da će ta odluka u nekom razumnom roku i biti donesena, jer su i sve dosadašnje odluke Osnovnog, Višeg i Vrhovnog suda Republike Srpske bile u korist Fabrike glinice „Birač“ u stečaju. Sada treba da sačekamo odluku Ustavnog suda BiH i da na taj način, već dođemo u poziciju da stečajni upravnik može dalje da vodi procedure i da na kraju zatvori stečaj i da, „Aluminu“, nasljednika „Birača“, dovede u poziciju da se oslobodi hipoteke koja joj predstavlja veliki problem za poslovanje. Veliki broj, ili skoro sve poslovne banke, ne mogu da ulaze u neke kreditne aranžmane, koji bi za „Aluminu“ predstavljali značajna finansijska sredstva za razvoj i unapređenje tehnološkog razvoja poslovanja. To znači da „Alumina“ danas posluje samo iz svojih tekućih sredstava, što ponekad može da ugrozi samu likvidnost, jer kada se roba isporuči uvijek treba da se sačeka određeni rok za njenu naplatu. U periodu koji je iza nas, od 2013. godine, na neki način se pokazalo da „Alumina“ ne samo da je spašena kao preduzeće, nego se ona u ovom periodu i razvijala. Zabilježen je rast plata zaposlenima, a porastao je i broj zaposlenih, dešavale su se razne investicije i slično. Sve ove godine, „Alumina“ je, prema preliminarnim pokazateljima, imala oko 10 i više miliona investicija godišnje. Zahvaljujući tržišnim uslovima, menadžmentu i kvalifikovanoj radnoj snazi, koja stručno obavlja posao, „Alumina“ je uspjela da razvije lepezu proizvoda koji se traže i na evropskom i na svjetskom tržištu. Opstanak i razvoj ove kompanije ni jednog momenta nije doveden u pitanje, niti je ugrožen.

■Vaša poruka zaposlenim u „Alumini“. Da li mogu da očekuju dalju podršku Vlade Republike Srpske?

-Svakako, Vlada je opredijeljenja za podršku i to znaju i svi zaposleni. Želim i ovom prilikom da im poručim da Vlada Republike Srpske stoji iza ove fabrike, te da je naš cilj ostao isti, a to je da sačuvamo ovaj privredni subjekat, koji je značajan za privredu Republike Srpske i ovu regiju. Želimo da u narednom periodu doprinesemo razvoju ovog giganta za ovu regiju. Želimo da „Aluminini“ proizvodi budu poluproizvodi za nove fabrike, koje bi se trebale graditi širom Republike Srpske i koje bi išle u dalju fazu prerade toga što „Alumina“ proizvodi. Mi danas imamo situaciju da određene proizvode iz „Alumine“ izvozimo u Italiju, Mađarsku ili Sloveniju, gdje se uradi neka veća faza prerade i dobijate od tri do pet puta veću cijenu nego što je koštalo ono što je uzeto od „Alumine“.
Namjera nam je da u narednom periodu jedan broj tih prerađivačkih kapaciteta sagradimo i na toj regiju, ali i u ostalim dijelovima Republike Srpske, koji bi proizvode iz „Alumine“ koristili kao ulaznu sirovinu za svoju proizvodnju i značajno povećali prilive u Republiku Srpsku i spoljnotrgovinski deficit, jer zašto izvoziti nešto što košta 200 ili 3.000 evra, ako možete to uz neku fazu dorade da izvozmo i za 1.000 evra više. Ono što želimo da poručimo radnicima jeste i da oni ne trebaju da brinu za svoj status i svoju sigurnost, jer će Vlada Republike Srpske i dalje da brine za ovo proizvodno preduzeće i svi zaposleni su u fokusu interesovanja Vlade, a samim tim će biti zaštićeni u svim mogućim situacijama, kao što je to bilo i do sada.
Sve ono što budemo radili u narednom periodu, a u vezi je sa eventualnim novim razgovorima oko prodaje naših potraživanja u „Biraču“ u stečaju, mi ćemo to raditi transparentno i u dogovoru sa sindikatima i sa menadžmentom „Alumine“. Nećemo uraditi niti jedan potez koji bi bio na štetu tog privrednog subjekta i zaposlenih ljudi.
Naša namjera je da ovaj privredni subjekat još više ojačamo, da unaprijedimo tehnologiju, da dođemo u poziciju da sa manjom proizvodnjom imamo veću dobit i slično. To sve sa istim kapacitetima, sa istom uloženom sirovinom, prije svega rudom boksita i svim onim troškovima koji nastaju u proizvodnji. Potrebno je da se obezbijede nedostajuća sredstva kako bi se znanja i vještine zaposlenih primijenila i u praksi. „Alumini“ je potrebna nova tehnologija, a mi ćemo svakako biti tu da pomognemo, da li samo kao Vlada ili sa strateškim partnerom gdje bi prije svega i zaposleni i ta regija i svi dobavljači bili zaštićeni. Ne želimo „privatizovati“ „Aluminu“, jer ne želimo da sutra neko dovede u pitanje egzistenciju zaposlenih i opstanak ovog privrednog subjekta.Ukoliko budemo razgovarali sa potencijalnim kupcima na tu temu, to će da bude pod jasno propisanim uslovima koje taj potencijalni kupac mora da ispuni. Između ostalih, da „Alumina“ zadrži djelatnost, ali i da broj zaposlenih može samo da se poveća, da se uloži u tehnološki razvoj, da imamo što bolje efekte i da zajednica ostvari što veću korist. To je velika šansa za Republiku Srpsku.

S obzirom da nam se bliži period novogodišnjih i božičnih praznika, svim zaposlenim i menadžmentu „Alumine“ želim da čestitam praznike i poželim puno sreće i uspjeha i u narednim godinama, ali i da čestitam na svim dosadašnjim ostvarenim rezultatima. ■

(Izvor:časopis kompanije „Alumina“)