Budžet opštine Vlasenica 5.434.050 КM

VLASENICA

Budžet opštine Vlasenica 5.434.050 КM

 

Odbornici Skupštine opštine Vlasenica, na 27. redovnoj sjednici, usvojili su budžet opštine za 2020. godinu u iznosu od 5.434.050 КM, koji je za 500.000 КM veći od ovogodišnjeg.

Načelnik Odjeljenja za finansije Marko Todorović rekao je da se u planu budžetskih prihoda oko 5.100.000 КM odnosi na prihode od poreza, koji su očekivani i ostvarivi, a 300.000 КM na spoljne izvore finansiranja.

 – Svake godine radimo i rebalans budžeta i povećavamo ga. Mi smo izuzetno zadovoljni i nadamo se da ćemo i u narednoj godini raditi rebalans, naravno naviše i da će budžet ići uzlaznim trendom, a to znači da ćemo biti u stanju da servisiramo sve korisnike i da opština funkcioniše bez problema – dodao je Todorović.

Na današnjoj sjednici jednoglasno je usvojen prijedlog Кluba odbornika SNSD-a o formiranju opštinskog fonda iz kojeg će se finansijski podržati rođenje svakog djeteta na području ove opštine.

Zamjenik načelnika opštine Goran Đurić rekao je da je u opštinskom budžetu za 2020. godinu planirano 20.000 КM za ove potrebe.

 – Biće formirana komisija koja će izraditi pravilnik na osnovu kojeg će se finansijski podržati rođenje prvog, drugog, trećeg i četvrtog djeteta. Iskreno se nadam da će, ukoliko bude potrebe, ovaj budžet biti znatno veći – rekao je Đurić.

Na današnjoj sjednici usvojen je i prijedlog o bratimljenju opštine Vlasenica sa Aninskim okrugom Voronješke oblasti u Ruskoj Federaciji.

Đurić je rekao da ovaj čin predstavlja nastavak saradnje sa Aninskim okrugom, s ciljem uspostavljanja čvršće privredne saradnje i privlačenja ruskih investitora, koji će ulagati u opštinu Vlasenica.

Na sjednici je usvojen i set planskih dokumenata iz oblasti civilne zaštite.

(Izvor: opstinavlasenica.org)