Asfaltiranje puteva i ulica u Milićima ide prema planu

MILIĆI

Asfaltiranje puteva i ulica u Milićima ide prema planu

Planom srednjoročnih ulaganja od 2019. do 2022. godine, koji je usvojila Skupština opštine Milići, na području opštine biće uloženo oko 4,5 miliona KM za asfaltiranje lokalnih puteva i ulica. Ovih dana privode se kraju projekti koji su planirani u 2019. godini kaže zamjenik načelnika opštine Milići Marko Savić i dodaje da je u ovoj godni obuhvaćeno oko 13,5 kilometara lokalnih puteva.

– Od tih 13,5 kilometara Vlada Republike Srpske direktno je finansirala 3,5 kilometara puta prema Vandžićima. Ti radovi su završeni i koštali su 450.000 KM – rekao je Savić. 

Savić kaže da je prioritet u izgradnji lokalnih puteva i ulica poboljšanje uslova života, prevashodno u selima i prigradskim naseljima te da se vodlio računa o ravnomjernoj zastupljenosti i dodaje da će izgadnja puteva i ulica biti nastavljena u znatno većem obimu i u 2020-oj godini.

Opština Milići kreditno se zadužila 3 000 000 KM kako bi finansirala realizaciju kapitalnih investicija, što uključuje i rekonstrukciju i asfaltiranje puteva i ulica.

izvor: radio magic