Obilježen Međunarodni dan invalidnih lica

REGIJA BIRAČ ZVORNIK

Obilježen Međunarodni dan invalidnih lica

 

Povodom Međunarodnog dana invalidnih lica, U Zvorniku je održan okrugli sto pod nazivom „Problemi sa kojima se susreću invalidna lica i kako ih prevazići“. Okruglom stolu prisustvovali su zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović i predstavnici zvorničkih institucija i organizacija koje su zadužene da pružaju usluge ovoj kategoriji stanovnika.

Predsjednik Gradske organizacije ratnih vojnih invalida Zvornik Dragislav Mijanović rekao je da je okrugli sto prilika da se još jednom ukaže na probleme koje imaju invalidna lica, ali i na saradnju sa nadležnim institucijama i organizacijama.

 – Zadovoljni smo i zahvalni na saradnji koju imamo sa Gradskom upravom, prate nas i pomažu nam redovno. Zadovoljni smo i saradnjom sa Fondom zdravstvenog osiguranja-Filijala Zvornik, bolnicom i Domom zdravlja – rekao je Mijanović.

On je dodao da ova populacija ima problema, ali da su individualne prirode, od slučaja do slučaja i naglasio da se u zajedničkom radu može učiniti još više kako bi se invalidna lica u potpunosti integrisala u društvo. Zamjenik gradonačelnika je istakao da se već duži niz godina iz gradskog budžeta izdvajaju sredstva za finasiranje materijalnih troškova i rada organizacija i udruženja ove populacije.

 -Realizovani su brojni projekti koji obuhvataju ovu kategoriju stanovništva. Posljednjih nekoliko godina u Gradskoj upravi zaposleno je nekoliko invalidnih lica, dok je kroz projekte podsticaja zapošljavanju Gradska uprava finansira zapošljavanje ratnih vojnih invalida i djece ratnih vojnih invalida kod poslodavaca kojima refundiramo 100 odsto plate – naglasio je Ivanović.

Prema njegovim riječima, kroz program stipendiranja svako dijete ratnog vojnog invalida koje daje redovno godinu, bez obzira na prosjek, dobija stipendiju iz gradskog budžeta. Ističući da se materijalno pomaže ratnim vojnim invalidima za izvođenje određenih radova na njihovim stambenim objektima, Ivanović je rekao da Gradska uprava pruža jednokratne  pomoći, kao i druge vidove podrške, kako Organizaciji ratnih vojnih invalida, tako i Udruženju invalida rada i Organizaciji slijepih i slabovidih lica.

Specijalista fizikalne medicine i načelnik Odjeljenja fizijatrije Doma zdravlja Zvornik Danijela Danojlović-Lazić rekla je da se u medicinskom smislu pomaže invalidnim licima u rješavanju nekih problema sa kojima se vrlo često susreću.

 – Pokušavamo da im sa aspekta struke riješimo neke probleme kao što su propisivanje  ortopedskih pomagala, ostvarivanje prava na ortopedska pomagala, lijačenja u smislu fizikalne terapije i rehabilitacije, upućivanje u banjska liječilišta, naravno što je u domenu našeg posla – rekla je Danojlović-Lazić.

Ona je dodala da ova zdravstvena ustanova ima dobru saradnju sa udruženjima boračkih i invalidnih lica i da pokušava da im na svaki način, u okviru poztivnih zakonskih propisa, pomogne. Danojlović-Lazić je dodala da je Dom zdravlja, odnosno Odjeljenje fizijatrije uvijek otvoreno na saradnju sa ovom populacijom.

Okrugli sto je organizovala Gradska organizacija ratnih vojnih invalida Zvornik.

(infobirac.net)