Narodna biblioteka Zvornik : Da li mladi dovoljno čitaju i zašto ne?

ZVORNIK

Narodna biblioteka Zvornik : Da li mladi dovoljno čitaju i zašto ne?

 

Narodna biblioteka Zvornik svake godine organizuje stručni seminar za bibliotekare matičnog područja u čijem je sastavu pet narodnih, 16 školskih i jedna visokoškolska biblioteka. Seminari imaju  različite teme. Ove godine tema je bila: Da li mladi dovoljno čitaju i zašto ne?

Direktorica Narodne biblioteke u Zvorniku Nega Stjepanović kaže da se u samom nazivu teme krije odgovor, dakle mladi ne čitaju dovoljno.

 – Mi želimo da definišemo probleme sa kojima se susrećemo u radu sa mladima i kako i na koji način mi kao bibliotekari možemo da utičemo da mladi počnu više da čitaju. Činjenica je da je porodica ta koja je primarna i iz koje potiču sve navike, pa tako i čitalačke, zatim slijedi škola, pa je na trećem mjestu biblioteka – ističe Stjepanovićeva.

 – Mi kao bibliotekari trudimo se i svojom nabavnom politikom da animiramo naše korisnike, odnosno da im pored obavezne školske lektire, nabavljamo i literaturu koja je njima zanimljiva za čitanje, a da pri tome nije šund, i da ih na taj način stimulišemo da čitaju i obaveznu školsku lektiru i klasike – kaže direktorica Narodne biblioteke Zvornik.

(Izvor: radioosvit)