„Alumina“ donirala aparat za sonoterapiju Domu zdravlja u Zvorniku

MA Izdvojena ZVORNIK

„Alumina“ donirala aparat za sonoterapiju Domu zdravlja u Zvorniku

 

Predstavnici kompanije „Alumina“ uručili su danas Domu zdravlja u  Zvorniku aparat za sonoterapiju koji će se koristiti za potrebe  Centra bazične rehabilitacije u ovoj  zdravstvenoj ustanovi.

Kako je rekla zamjenik direktora Doma zdravlja Bogdana Bodiroga, već odavno je u Centru bazične rehabiltacije izražena potreba za jednim ovakvim medicinskim uređajem.

 – Radi se o ultrazvučnom terapeutskom aparatu koji se koristi za tretman svih oboljenja i povrednih stanja lokomotornog sistema, koja su najzastupljenija u opštoj populaciji ­­i kod oboljelih – navodi Bodiroga, dodajući da je „Alumina“, donacijom ovog aparata,  s obzirom na njegov značaj,  pokazala i koliko se radi o društveno-odgovornoj kompaniji.

Direktor Sektora integrisane zaštite  u „Alumini“ Dragana Smiljanić je rekla da je Upravni odbor ovog privrednog društva donio odluku da se nabavi i Domu zdravlja donira aparat, koji će pomoći u zaštiti zdravlja, kako  stanovnika grada Zvornika, tako i zaposlenih u kompaniji „Alumina“.

 – Nadamo se da će ovaj ultrazvučni terapeutski aparat pomoći kod tretmana fizikalne rehabilitacije budućih pacijenata, a pritom veoma je bitno i da oko 1.500 radnika „Alumine“ imaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i sa aspekta fizikalne terapije – istakla je Smiljanić,  koja se zahvalila rukovodiocu  Centra bazične rehabiltacije u Domu zdravlja u Zvorniku, Danijeli Danojlović-Lazić, jer je izrazila spremnost da u „Alumini“, za radnike ove fabrike, organizuje edukativna predavanja i praktične vježbe kako bi se preventivno djelovalo u cilju zaštite njihovog zdravlja.

Smiljanić je najavila da će sličnih akcija u „Alumini“ biti i ubuduće.

Centar bazične rehabiltacije u okviru Doma zdravlja Zvornik funkcioniše od 2002. godine i na dnevnom prosjeku ima više od 80 pacijenata. Prema riječima Danijele Danojlović-Lazić ovoj službi je neophodno još dosta aparata i medicinske opreme, ali su, kako je rekla, najpotrebniji aparat za stimulaciju inferentnom strujom i vaskulator, odnosno hipo-barična komora. 

(Služba za odnose s javnošću kompanije „Alumina“ )