Proizvodnja jagoda: Stručno predavanje i obilazak proizvođača

BRATUNAC

Proizvodnja jagoda: Stručno predavanje i obilazak proizvođača

 

Poljoprivredna stručna služba preduzeća Malina-Bratunac d.o.o. u saradnji sa Ambasadom Кraljevine Holandije u BiH i Univerzitetom u Istočnom Sarajevu organizovala je stručnu prezentaciju i terenski obilazak proizvođača jagode sa područja opštine Bratunac.

Bratunački farmeri su imali priliku da se upoznaju sa najnovijim tehnologijama uzgoja i proizvodnje jagode, kako u zaštićenom prostoru tako i na otvorenom polju. Poljoprivredni ekspert iz Holandije, Stefan Timermans je na terenu prezentovao na koji način holndski farmeri vrše analizu biljaka i zemljišta, a u cilju normiranja, prihranjivanja i dodavanja mikroelemenata u zasadima jagode, kao i načine navodnjavanja ove kulture.

Ovom prilikom agronomi iz stručne službe su razmijenili svoja iskustva u oblasti proizvodnje jagodastog voća sa ekspertom iz Holandije, te na taj način unapredili svoja znanja iz ove oblasti, što će biti od izuzetnog značaja za savjetodavni rad sa domaćim proizvođačima ovog voća.

Prezentacija je održana pod pokroviteljstvom Ambasade Кraljevine Holandije u BiH, a u okviru promocije i upoznavanja proizvođača sa principima cirkularne poljoprivredne proizvodnje.

(Izvor: opstinabratunac.org)