U Milićima usvojen nacrt rebalansa budžeta za 2019. u iznosu od oko 8.125.000 KM

MILIĆI

U Milićima usvojen nacrt rebalansa budžeta za 2019. u iznosu od oko 8 125 000 KM

Plan aktivnosti za realizaciju preporuka u cilju otklanjanja nepravilnosti koje su konstatovane u Revizorskom izvještaju za 2018. godinu, prevoz učenika i plan investicija za 2020. godinu – tačke su dnevnog reda 21. redovne sjednice SO-e Milići kojima su odbornici posvetili najviše pažnje.

Na sjednici je usvojen rebalans budžeta za 2019. godinu u iznosu od oko 8.125.000 KM, odnosno umanjen je za 3% u odnosu na plan za 2019. godinu, te nacrt budžeta za 2020. godinu u iznosu od 7.726.000. KM. Zaključkom SO Milići otvorena je javna rasprava o Nacrtu budžeta opštine Milići za 2020. godinu i Nacrtu II rebalansa budžeta opštine Milići za 2019. godinu, koja će trajati od 20.11.2019. do 29.11.2019. godine.

Odbornici su usvojili i Prijedlog Odluke o visini stope poreza na nepokretnost za 2020. godinu u visini od 0,10 % od procjenjene vrijednosti nepokretnosti na području opštine Milići. Poreska stopa za nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost iznosi 0,07% i primjenjivaće se od 1.januara 2020. godine. Na sjednici je usvojen Plan održavanja i zaštite lokalnih, nekategorisanih puteva i ulica u naseljima za 2020.godinu, Program zajedničke komunalne potrošnje za 2020.godinu, Program utroška sredstava od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina za 2020.godinu kao i odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Milići.

izvor: radio magic