Održana 30. redovna sjednica Skupštine grada

ZVORNIK

Održana 30. redovna sjednica Skupštine grada

 

Na 30. redovnoj sjednici Skupštine grada jednoglasno je usvojena Odluka o rebalansu budžeta grada Zvornika za 2019. godinu u iznosu od 25.761.000 KM. Zamjenik gradonačelnika Bojan Ivanović istakao je da je iznos identičan onom koji je bio predviđen Nacrtom, a samo je došlo do određenih promjena u strukturi na rashodovnoj strani.

 

Govoreći o kapitalnim projektima, zamjenik gradonačelnika je istakao da su za sve projekte koji su započeti sredstva obezbijeđena, te da će do kraja građevinske sezone biti završeni.

 – Projekti koji su pred nama su nastavak rekonstrukcije ulica u gradu, to je projekat koji radimo sukcesivno već sskoro 10 godina. Takođe, krenućemo u rekonstrukciju Doma zdravlja, počeće izgradnja novog bloka bolnice, kao i radovi na proširenju ambulante u Branjevu. Izgradnja vodovoda Lokanj i Pilica će biti nastavljena, a očekujemo ubrzo početak radova na vodovodu Oraovac i Križevići. U toku sa radovi na regulaciju korita rijeke Sapne, a u saradnji sa preduzećem „Vode Srpske“ očekujemo da ćemo obezbijediti sredstva kako bi u sljedećoj godini pristupili regulaciji korita rijeke Hoče. Takođe, pravi se idejno rješenje za izgradnju garaže sa oko 300 parking mjesta kod Sokolskog doma, a u pregovorima smo za obezbjeđivanje lokacije za izgradnju garaže kod bolnice, tako da će biti veliki broj projekata i u sljedećoj godini koji će biti realizovani ili započeti – rekao je Ivanović.

 

Načelnik Odjeljena za finansije Srđan Despić napomenuo je da su u Prijedlog odluke o usvajanju rebalansa budžeta uvrštene preporuke Ministarstva finansija Vlade RS. On je dodao da očekuje da će do kraja godine izvršenje prihoda biti u skladu sa planom.

Rebalansom budžeta za 2019. godinu ukupna budžetska sredstva, primici i neiskorištena sredstva po osnovu kredita i obveznica veća su za 767.800 KM od prvobitnog plana za 2019. godinu.

 


Na sjednici je usvojena i Odluka o izmjeni odluke o zaduženju opštine Zvornik po osnovu emisije obveznica u svrhu realizacije razvojnih infrastruturnih projekata na području opštine Zvornik.

Odbornici su jednoglasni usvojili i Odluku o osnivanju organizacione jedinice Javne predškolske vaspitno-obrazovne ustanove Dječiji vrtić „Naša radost“. Odluka je donesena radi regulisanje pravnog statusa nove organizacione jedinice koja se nalazi u izdvojenom dijelu novog objekta ovog vrtića koji je otvoren 1. marta ove godine sa ciljem proširenja kapaciteta Dječijeg vrtića „Naša radost“.

 


Odbornici su donijeli i Odluku o kupovini zemljišta označenog kao kp.br. 2885/8 KO Čelopek.

Na današnjoj sjednici razriješen je član Komisije za sport i kulturu Darko Stefanović na lični zahtjev. Za novog člana Komisije imenovan je Veljo Tijanić.

infobirac.net